تعریف روش تحقیق روش تحقیق یک طرح اصولی برای پیشبرد و هدایت تحقیق است.روش تحقیق بر دو نوع&nb...
  فصاحت در نوشته به معنای شیوایی و روان بودن متن است.رعایت بلاغت و فصاحت در نوشتن یک هنر است.ر...
  نوشتن یک مقاله تحقیقاتی برای اکثر نویسندگانی که برای اولین بار قصد نوشتن مقاله دارند یا در ز...
  برای اینکه بخواهید یک مقاله تحلیلی بنویسیدفدر ابتدا باید بدانید که مقاله تحلیلی چه نوع مقاله...
  نوشتن مقاله در میان دانش آموزان و دانشجویان یک کار سخت و مخوف به نظر می آید.مقاله نویسی یک پ...
   چند تعریف برای مقاله مقاله یک قطعه از نوشته است که طبق نقطه نظر شخصی نویسنده نوشته...
19 Auther
  مقاله ،معمول ترین روش انتقال اطلاعات علمی بین علاقه مندان به علم است.به خصوص دانشجویانی که د...
  آیا شما نگران این هستید که چور می توانید بهتر بنویسید؟ این فقط مشکل شما نیست. هر نویسنده ای...
  مطالب نوشته شده در زیر یک نمای کلی در مورد چگونگی نوشتن یک مقاله علمی برای هر موضوعی است. &...
  مقالات از نظر فنی به دو نوع تقسیم می شوند: مقالات نوع اول مقالاتی هستند که در آنها،نویسندگان...
  نکات مهم در نوشتن عنوان مقاله نوشتن و انتخاب عنوان برای مقاله ی خود،فقط بخشی از زمان شما را...
  مقدمه (Introduction) بخش مقدمه ی مقالات علمی ،از جمله مهمترین بخشهای یک مقاله محسوب می گردد...
در بخش نتایج ،دستاوردها و یافته هایی که طی پژوهش حاصل شده ذکر می گردد. مهمترین هدف بخش نتایج ،گزارش...
  تحقیق و پژوهش (research) تحقیق و پژوهش فرآیندی برنامه ریزی شده و نظام مند است که برای پی بر...
  نتیجه گیری مقاله (Conclusion) نتیجه گیری در مقاله یکی از اصلی ترین اجزا محسوب می گردد.معمول...