چاپ کتاب یکی از زمینه های تخصصی فعالیت موسسه پژوهشی تحقیقاتی اشراق می باشد. با توجه به اینکه این موسسه یکی از برجسته ترین موسسه ها...
27 اسفند 1396
برای چاپ مقالات خود در بهترین ژورنالهای جهانی باید یک سری قوانین مقاله نویسی را رعایت کنیم که در اینجا به آن اشاره میکنیم کار تحق...
2 اسفند 1396
چاپ مقاله در مجلات JCR  که مجلات تخصصی می باشند شرایط داوری سختی و پروسه طولانی مدت دارند موسسه تحقیقاتی پژوهشی اشراق می تواند در...
23 دي 1396
ویرایش کتاب برای افرادی که به چاپ کتاب خود علاقه مند هستند ولی تجربه و زمان کافی برای ویرایش آن ندارند. می توانند از طریق موسسه...
12 مهر 1395