این شاخص برای یک محقق عبارت است از H تعداد مقاله ارائه شده توسط وی، که به هر کدام حداقل H بار استناد شده باشد. فرض کنید یک دانشمند...
9 فروردين 1397
. افرادی با H-index بالا از مرتبه و اعتبارعلمی بالایی برخوردارند و محاسبه ی آن از هر علمی با علم دیگر متفاوت می باشد.
8 فروردين 1397
H-index به تعداد مقالات و تعداد دفعات استناد شده مقالات بستگی دارد لذا هم ازنظر کمی وهم از نظر کیفی ارزشیابی می شود.
7 فروردين 1397
مقاله علمی نمایانگر علاقه پژوهشگر به انجام کار تحقیقاتی می باشد. یک پژوهشگر دستاوردها و تحقیقات علمی و فعالیت های خود را در قالب  ...
12 بهمن 1396
علم در جهان امروزه با سرعت بالای در حال پیشرفت است و امکان دسترسی به یافته های جدید هر پژوهشگری در جهان، با بهرگیری  از علم ترجمه...
12 بهمن 1396
انگلیسی زبان جهانی برای ارتباط علمی است. مقاله علمی، مهارتی خردمندانه است که در آن مراحل نگارش، اندیشه تان بارور می سازد.
8 بهمن 1396
چاپ مقاله در مجلات JCR  که مجلات تخصصی می باشند شرایط داوری سختی و پروسه طولانی مدت دارند موسسه تحقیقاتی پژوهشی اشراق می تواند در...
23 دي 1396
یک مقاله علمی نتایج مختصر و جامع مطالعات چندین ساله یک محقق از یک رساله، پایاننامه و پژوهش و حتی یک کتاب را بیان می کند.
23 دي 1396
مجلاتی داخلی  مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مجوز داده شده است به دو گروه علمی پژوهشی و علمی ترویجی تقسیم بندی می شوند...
20 دي 1396
مقالات علمی پژوهشی داخلی  از نظر اعتبار علمی در ایران در حد مقالات JCR می باشد و توسط یکی از دانشگاه های معتبر ایران چاپ می شوند....
20 دي 1396
دانشجو با چاپ یک مقاله در مجلات انگلیسی زبان مثل ISI LISTED, SCOPUS و ISC  و دو مقاله در کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی داخل ک...
20 دي 1396
معماری هنر و دانش طراحی سازه ها و بناهای بزرگ و سایر ساختارهای کالبدیست. طراحی معماری در اصل استفاده از مهارت هنری یک فرد با بهره...
19 دي 1396