چاپ مقاله در مجلات JCR  که مجلات تخصصی می باشند شرایط داوری سختی و پروسه طولانی مدت دارند موسسه تحقیقاتی پژوهشی اشراق می تواند در زمینه چاپ مقاله بصور...
23 دي 1396
یک مقاله علمی نتایج مختصر و جامع مطالعات چندین ساله یک محقق از یک رساله، پایاننامه و پژوهش و حتی یک کتاب را بیان می کند.
23 دي 1396
مجلاتی داخلی  مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مجوز داده شده است به دو گروه علمی پژوهشی و علمی ترویجی تقسیم بندی می شوند .  در کشور ما چاپ م...
20 دي 1396
مقالات علمی پژوهشی داخلی  از نظر اعتبار علمی در ایران در حد مقالات JCR می باشد و توسط یکی از دانشگاه های معتبر ایران چاپ می شوند.
20 دي 1396
دانشجو با چاپ یک مقاله در مجلات انگلیسی زبان مثل ISI LISTED, SCOPUS و ISC  و دو مقاله در کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی داخل کشور مجموعا دو نمره ر...
20 دي 1396
معماری هنر و دانش طراحی سازه ها و بناهای بزرگ و سایر ساختارهای کالبدیست. طراحی معماری در اصل استفاده از مهارت هنری یک فرد با بهره گیری از دانش ریاضیات...
19 دي 1396
در مقاله علمی پژوهشی داخلی، ادبیات به عنوان اساس وبنیان کار ارائه می شود و بینش جدیدی را که محقق به دنبال ایجاد آن است، پشتیبانی می کند.
19 دي 1396
اگر به اکسپت و چاپ مقاله ی ISI در کمترین زمان نیاز دارید موسسه اشراق می تواند پذیرش مقاله ی شما را در عرض 2 الی 3 هفته فراهم سازد و آن را به چاپ برسان...
19 دي 1396
وزارت علوم و دانشگاه آزاد طبق سیاست علمی خود به طور مستمر فهرست مجلات نامعتبر و جعلی را ارائه می دهند که نباید مجله ی انتخابی در این لیست قرار بگیرد....
17 دي 1396
مجلات JCR، برای  تمامی رشته ها مجلات تخصصی مجزا دارند برای رسیدن به نتیجه مثبتی از داوری مقاله انتخاب مجله ی متناسب بسیار حائز اهمیت می باشد. تنها مقا...
17 دي 1396
 پایگاه داده اطلاعاتی JCR، در واقع گزارش سالانه ی استنادی مجلات علمی در سطح جهان است که با استفاده از شاخص ایمپکت فاکتور ارزیابی می شود. ایمپکت فاکتور...
17 دي 1396
هر مجله ISI بر اساس JCR یا   Listed بودن دارای امتیازات جداگانه هستند. بیشترین امتیاز به مقالات چاپ شده در مجلات نمایه شده در JCR اختصاص یافته است.
16 دي 1396