دانشجویان عزیز در تحصیلات تکمیلی و دکتری علاقمند به چاپ مقاله در مجلات علمی میشوند مادر اینجا انواع مختلف مجلات را به شما معرفی می...
26 اسفند 1396
مجلات علمی پژوهشی داخلی در دانشگاهها بخاطر اعتباری که دارند بیشتر مورد توجه دانشجویان و پژوهشگران قرار میگیرد و تلاش میکنند علاوه...
20 اسفند 1396
از معیارهای افزایش اعتبار یک مقاله پژوهشی، نشریه ای است که مقاله شما را چاپ میکند. در این بین نشریات علمی پژوهشی داخلی که وزارت عل...
9 اسفند 1396
در داخل کشور سه نوع مجله داریم که اعتبار و درجات علمی آنهار را از طرف ارگانهای وزارت علوم، وزارت بهداشت، حوزه علمیه، تحقیقات و فنا...
9 اسفند 1396
از جمله مجلاتی که برای مقاطع دکترا و هیات علمی الزامی میباشد و جز مجلات با اعتبار بسیار بالای کشور است و مورد تایید تمامی وزارتها...
8 اسفند 1396
مجلاتی داخلی  مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مجوز داده شده است به دو گروه علمی پژوهشی و علمی ترویجی تقسیم بندی می شوند...
20 دي 1396
مقالات علمی پژوهشی داخلی  از نظر اعتبار علمی در ایران در حد مقالات JCR می باشد و توسط یکی از دانشگاه های معتبر ایران چاپ می شوند....
20 دي 1396
معماری هنر و دانش طراحی سازه ها و بناهای بزرگ و سایر ساختارهای کالبدیست. طراحی معماری در اصل استفاده از مهارت هنری یک فرد با بهره...
19 دي 1396
شما با داشتن این پست می توانید به تمامی مجلات معتبر ISI ؛ ISC و علمی پژوهشی داخلی دستیابی داشته باشید:
14 بهمن 1395