شاید شما هم علاقمند باشید تا نوشته هایتان، شعرهایتان،پایان نامه و آثار خود را تبدیل به کتاب کنید. موسسه علمی پژوهشی اشراق سعی کرده...
28 اسفند 1396
مقالات علمی نشا ن دهند ه ی علاقه ی دانشجو به انجام کار تحقیقاتی و میزان جدیت وی در انجام آن می باشد. به تجربه ثابت شده است که دانش...
28 اسفند 1396
مقالات علمی نشا ن دهند ه ی علاقه ی دانشجو به انجام کار تحقیقاتی و میزان جدیت وی در انجام آن می باشد. به تجربه ثابت شده است که دانش...
28 اسفند 1396
راههای شناسایی و تشخیص مجلات جعلی از اصلی را برای شما به معرفی می کنیم تا با دانستن این موارد بهترین مجلات برای چاپ مقالات خود انت...
27 اسفند 1396
چکیده نقش اصلی را در پذیرش یا رد شدن یک مقاله ایفا می‌کند، داوران نیز همانند خوانندگان کار خود را با چکیده آغاز می‌کنند، اگر چکیده...
27 اسفند 1396
هدف از اجرای این طرح استفاده بهینه از توان علمی دانشجویان مشمول ،تسریع وتسهیل امور سربازی برای افراد واجد شرایط و همچنین ارتقاء دس...
27 اسفند 1396
این سوال همیشه بین نویسندگان مقاله وجود دارد که نحوه تقسیم بندی امتیازات یک مقاله بین نویسندگان به چه صورت می باشد و آیا تمامی آنه...
27 اسفند 1396
 پابمد Pubmed مجموعه‌ای از اطلاعات کیفی مرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری و سایر نهادها و سازمان‌های دولتی حوزۀ سلامت ایالات متحده آمری...
26 اسفند 1396
مجلات نمایه شده در اسکوپوس (scopus) مجلاتی هستند که تقریبا تمامی حیطه های علوم زیستی، علوم مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، علوم پز...
26 اسفند 1396
نشریات ایمپکتدار نشریاتی که همه ساله گزارش استنادی مجلات (Journal Citation Reports) یا به اختصار JCR، توسط موسسه اطلاعات علمی تامس...
26 اسفند 1396
چاپ مقالات علمی در مجلات ISC (آی‌اس‌سی یا Islamic World Science Citation Center) که ارتقاء سطح علم و دانش و انتشار آن‌یکی از مهم‌ت...
26 اسفند 1396
مجلات علمی که در سایت تامسون رویترز نمایه می شوند به مجلات ISI معروفند مجلات نمایه شده در سایت تامسون رویترز به دو نوع مجلات ایمپک...
26 اسفند 1396