به گزارشروابط عمومی موسسه اشراق، ضوابط و مقررات مربوط به تردد مشمولان غایب به داخل و خارج از کشور که از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و...
26 مهر 1396
آیا میتوان خدمت سربازی را با انجام پروژه گذراند؟
8 فروردين 1396
هدف از اجرای این طرح استفاده بهینه از توان علمی دانشجویان مشمول ،تسریع وتسهیل امور سربازی برای افراد واجد شرایط و همچنین ارتقاء د...
12 مهر 1395