تحقیق و پژوهش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به جرات میتوان گفت که همه پبشرفت های علمی صنعتی پژوهشی تکنولوژی و جامعه شناسی بر پای...
23 اسفند 1396
یک مقاله علمي نتيجه پژوهش محققینی است مه بصورت منطقي، ژرف و متمركز نظري، عملي يا مختلط، و به كوشش يك يا چند نفر در يك موضوع تازه...
10 اسفند 1396
فرمت بندی مقاله ی شما در کمترین زمان ممکن، همه‌ی ما چه در دوران تحصیل در مقطع کارشناسی و پایین‌تر و چه در دوران گذراندن دوره‌ی تحص...
8 اسفند 1396
مقاله علمی نمایانگر علاقه پژوهشگر به انجام کار تحقیقاتی می باشد. یک پژوهشگر دستاوردها و تحقیقات علمی و فعالیت های خود را در قالب  ...
12 بهمن 1396
انگلیسی زبان جهانی برای ارتباط علمی است. مقاله علمی، مهارتی خردمندانه است که در آن مراحل نگارش، اندیشه تان بارور می سازد.
8 بهمن 1396
یک مقاله علمی نتایج مختصر و جامع مطالعات چندین ساله یک محقق از یک رساله، پایاننامه و پژوهش و حتی یک کتاب را بیان می کند.
23 دي 1396
در مقاله علمی پژوهشی داخلی، ادبیات به عنوان اساس وبنیان کار ارائه می شود و بینش جدیدی را که محقق به دنبال ایجاد آن است، پشتیبانی م...
19 دي 1396
در این مطلب راهنمای کلی برای ساختار و فرمت استاندارد مقالات علمی ارائه شده است. این ساختار بعنوان فرمت استاندارد در بسیاری از مقا...
6 مهر 1396
روند چاپ مقاله در مجلات علمی
17 ارديبهشت 1396
مقاله تحلیلی و استدلالی چه تفاوتهایی باهم دارند؟
14 ارديبهشت 1396
یک مقاله تحقیقاتی چگونه نوشته می شود؟
13 ارديبهشت 1396
همه چیز در مورد پاراگراف تحلیلی یک مقاله
11 ارديبهشت 1396