مجلات     علمی پژوهشی داخلی


چگونه به مجلات داخلی مقاله ارسال کنیم ؟
ارسال مقالات علمی شما پژوهشگران و دانشجویان عزیز به مجلات داخلی تخصص ما است .
بهرادفرد ۴ روز پیش
هزینه چاپ مقاله در مجلات داخلی
با چاپ مقاله در مجلات معتبر داخلی نمره مورد نیاز پایان نامه را کسب نمایید. مجلات داخلی مجلات بسیار معتبری هستند که مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات ، وزارات بهداشت ، درمان و آموزش و دانشگاه آزاد هستند.
بهرادفرد ۳ هفته پیش
چاپ مقاله در نشریات داخلی
مجلات معتبر در تقسیم بندی اولیه به دو نوع داخلی و خارجی تقسیم بندی می شوند که متن حاضر به تفسیر و آشنایی با مجلات داخلی می پردازد.
پاکرو ۱ ماه پیش
لیست مجلات داخلی برای چاپ مقاله
مجلات علمی پژوهشی داخلی در رسته مجلاتی قراردارد که مورد تایید وزارت علوم یا وزارت بهداشت هستند. این مجلات معمولاً دارای استانداردهای چاپ بسیار بالایی هستند
پاکرو ۲ ماه پیش
لیست کامل مجلات علمی پژوهشی داخلی 1397
برای دانشجویانی که می خواهند در مقاطع بالاتر به خصوص در مراحل تحصیلات تکمیلی تحصیل کنند داشتن مقاله علمی پژوهشی لازمه کاری و تحصیلی آن ها خواهد بود و در سیستم دانشگاهی حال حاضر ایران به نحوی اعتبار علمی وی محسوب می شود.
پاکرو ۲ ماه پیش
پذیرش و چاپ مقالات در مجلات علمی پژوهشی داخلی
پذیرش و چاپ مقاله علمی پژوهشی در نشریات علمی پژوهشی داخلی مصوب وزارت علوم به منزله نخبه بودن میباشد.
پاکرو ۲ ماه پیش
لیست مجلات علمی داخلی در رشته مهندسی صنایع
لیست مجلات علمی معتبر داخلی در رشته مهندسی صنایع ارزیابی شده در اردیبهشت ماه در سال 97 برای استفاده دانشجویان این رشته قرار داده شده است.
باقری ۵ ماه پیش
لیست مجلات علمی داخلی در رشته زراعت
لیست مجلات علمی معتبر داخلی در رشته زراعت ارزیابی شده در اردیبهشت ماه در سال 97 برای استفاده دانشجویان این رشته قرار داده شده است.
باقری ۵ ماه پیش
لیست مجلات علمی داخلی در رشته مهندسی برق و کامپیوتر
لیست مجلات علمی معتبر داخلی در رشته مهندسی برق و کامپیوتر ارزیابی شده در اردیبهشت ماه در سال 97 برای استفاده دانشجویان این رشته قرار داده شده است.
باقری ۵ ماه پیش
لیست مجلات علمی داخلی در رشته روانشناسی
لیست مجلات علمی معتبر داخلی در رشته روانشناسی ارزیابی شده در اردیبهشت ماه در سال 97 برای استفاده دانشجویان این رشته قرار داده شده است.
باقری ۵ ماه پیش
لیست مجلات علمی داخلی در رشته اخلاق و ادیان
لیست مجلات علمی معتبر داخلی در رشته اخلاق و ادیان، ارزیابی شده در اردیبهشت ماه در سال 97 برای استفاده دانشجویان این رشته قرار داده شده است.
باقری ۵ ماه پیش
لیست مجلات علمی داخلی در رشته علوم قرآن و حدیث
لیست مجلات علمی معتبر داخلی در رشته علوم قرآن و حدیث، ارزیابی شده در اردیبهشت ماه در سال 97 برای استفاده دانشجویان این رشته قرار داده شده است.
باقری ۵ ماه پیش
لیست مجلات علمی داخلی در رشته علوم سیاسی
لیست مجلات علمی معتبر داخلی در رشته علوم سیاسی، ارزیابی شده در اردیبهشت ماه در سال 97 برای استفاده دانشجویان این رشته قرار داده شده است.
باقری ۵ ماه پیش
چگونه مقاله خود را در مجلات داخلی چاپ کنیم؟
دانشجویان مقطع دکتری و همچنین اعضای هیات علمی برای افزایش رتبه علمی خود باید یک مقاله علمی پژوهشی داخلی داشته باشند تا بتوانند از تز پایان نامه خود دفاع کنند.
اسدزاده ۷ ماه پیش
امتیاز چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی
چاپ مقاله علمی در مجلات علمی پژوهشی داخلی زیر نظر کارشناسان مجرب ما در کمترین زمان وسریعترین شکل ممکن صورت می پذیرد.
اسدزاده ۶ ماه پیش