مجلات     علمی پژوهشی داخلی


لیست نشریات معتبر 2017 ISI داخلی
لیست نشریات معتبر که از طریق سایت سامانه رتبه بندی نشریات داخلی منتشر می شود و در دسترس دانشگاه ها و موسسات علمی پژوهشی قرار می گیرد.
اسدزاده ۱ ماه پیش
شرایط اکسپت مقاله در نشریات داخلی
از معیارهای افزایش اعتبار یک مقاله پژوهشی، نشریه ای است که مقاله شما را چاپ میکند. در این بین نشریات علمی پژوهشی داخلی که وزارت علوم نیز آن را تایید میکند.
اسدزاده ۲ ماه پیش
رتبه بندی ژورنالهای علمی ایران
در داخل کشور سه نوع مجله داریم که اعتبار و درجات علمی آنهار را از طرف ارگانهای وزارت علوم، وزارت بهداشت، حوزه علمیه، تحقیقات و فناوری، درمان و آموزش پزشکی معیین میشود و عبارتند از مجلات علمی
اسدزاده ۲ ماه پیش
چاپ سریع مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی
از جمله مجلاتی که برای مقاطع دکترا و هیات علمی الزامی میباشد و جز مجلات با اعتبار بسیار بالای کشور است و مورد تایید تمامی وزارتها و دانشگاهها میباشد و همچنین در لیست مورد تایید وزارت علوم قرا
اسدزاده ۳ ماه پیش
چاپ فوری مقاله در مجلات داخلی
مجلاتی داخلی  مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مجوز داده شده است به دو گروه علمی پژوهشی و علمی ترویجی تقسیم بندی می شوند .  در کشور ما چاپ مقاله در این مجلات از امتیازات بالایی برخو
اسدزاده ۴ ماه پیش
چاپ مقاله در مجلات داخلی
مقالات علمی پژوهشی داخلی  از نظر اعتبار علمی در ایران در حد مقالات JCR می باشد و توسط یکی از دانشگاه های معتبر ایران چاپ می شوند. برای دانشجویان و اساتید جهت ارتقاء علمی و تحصیلات تکمیلی مه
اسدزاده ۳ ماه پیش
مجلات علمی پژوهشی معماری 
معماری هنر و دانش طراحی سازه ها و بناهای بزرگ و سایر ساختارهای کالبدیست. طراحی معماری در اصل استفاده از مهارت هنری یک فرد با بهره گیری از دانش ریاضیات برای تبدیل ذهنیت به کالبد عینی در قالب ف
اسدزاده ۳ ماه پیش