مجلات     علمی پژوهشی داخلی


لیست مجلات علمی داخلی در رشته مهندسی صنایع
لیست مجلات علمی معتبر داخلی در رشته مهندسی صنایع ارزیابی شده در اردیبهشت ماه در سال 97 برای استفاده دانشجویان این رشته قرار داده شده است.
باقری ۳ ماه پیش
لیست مجلات علمی داخلی در رشته زراعت
لیست مجلات علمی معتبر داخلی در رشته زراعت ارزیابی شده در اردیبهشت ماه در سال 97 برای استفاده دانشجویان این رشته قرار داده شده است.
باقری ۳ ماه پیش
لیست مجلات علمی داخلی در رشته مهندسی برق و کامپیوتر
لیست مجلات علمی معتبر داخلی در رشته مهندسی برق و کامپیوتر ارزیابی شده در اردیبهشت ماه در سال 97 برای استفاده دانشجویان این رشته قرار داده شده است.
باقری ۳ ماه پیش
لیست مجلات علمی داخلی در رشته روانشناسی
لیست مجلات علمی معتبر داخلی در رشته روانشناسی ارزیابی شده در اردیبهشت ماه در سال 97 برای استفاده دانشجویان این رشته قرار داده شده است.
باقری ۳ ماه پیش
لیست مجلات علمی داخلی در رشته اخلاق و ادیان
لیست مجلات علمی معتبر داخلی در رشته اخلاق و ادیان، ارزیابی شده در اردیبهشت ماه در سال 97 برای استفاده دانشجویان این رشته قرار داده شده است.
باقری ۳ ماه پیش
لیست مجلات علمی داخلی در رشته علوم قرآن و حدیث
لیست مجلات علمی معتبر داخلی در رشته علوم قرآن و حدیث، ارزیابی شده در اردیبهشت ماه در سال 97 برای استفاده دانشجویان این رشته قرار داده شده است.
باقری ۳ ماه پیش
لیست مجلات علمی داخلی در رشته علوم سیاسی
لیست مجلات علمی معتبر داخلی در رشته علوم سیاسی، ارزیابی شده در اردیبهشت ماه در سال 97 برای استفاده دانشجویان این رشته قرار داده شده است.
باقری ۳ ماه پیش
چگونه مقاله خود را در مجلات داخلی چاپ کنیم؟
دانشجویان مقطع دکتری و همچنین اعضای هیات علمی برای افزایش رتبه علمی خود باید یک مقاله علمی پژوهشی داخلی داشته باشند تا بتوانند از تز پایان نامه خود دفاع کنند.
اسدزاده ۵ ماه پیش
امتیاز چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی
چاپ مقاله علمی در مجلات علمی پژوهشی داخلی زیر نظر کارشناسان مجرب ما در کمترین زمان وسریعترین شکل ممکن صورت می پذیرد.
اسدزاده ۴ ماه پیش
لیست نشریات معتبر 2017 ISI داخلی
لیست نشریات معتبر که از طریق سایت سامانه رتبه بندی نشریات داخلی منتشر می شود و در دسترس دانشگاه ها و موسسات علمی پژوهشی قرار می گیرد.
اسدزاده ۶ ماه پیش
شرایط اکسپت مقاله در نشریات داخلی
از معیارهای افزایش اعتبار یک مقاله پژوهشی، نشریه ای است که مقاله شما را چاپ میکند. در این بین نشریات علمی پژوهشی داخلی که وزارت علوم نیز آن را تایید میکند.
اسدزاده ۸ ماه پیش
رتبه بندی ژورنالهای علمی ایران
در داخل کشور سه نوع مجله داریم که اعتبار و درجات علمی آنهار را از طرف ارگانهای وزارت علوم، وزارت بهداشت، حوزه علمیه، تحقیقات و فناوری، درمان و آموزش پزشکی معیین میشود و عبارتند از مجلات علمی
اسدزاده ۸ ماه پیش
چاپ سریع مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی
از جمله مجلاتی که برای مقاطع دکترا و هیات علمی الزامی میباشد و جز مجلات با اعتبار بسیار بالای کشور است و مورد تایید تمامی وزارتها و دانشگاهها میباشد و همچنین در لیست مورد تایید وزارت علوم قرا
اسدزاده ۸ ماه پیش
چاپ فوری مقاله در مجلات داخلی
مجلاتی داخلی  مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مجوز داده شده است به دو گروه علمی پژوهشی و علمی ترویجی تقسیم بندی می شوند .  در کشور ما چاپ مقاله در این مجلات از امتیازات بالایی برخو
اسدزاده ۹ ماه پیش
چاپ مقاله در مجلات داخلی
مقالات علمی پژوهشی داخلی  از نظر اعتبار علمی در ایران در حد مقالات JCR می باشد و توسط یکی از دانشگاه های معتبر ایران چاپ می شوند. برای دانشجویان و اساتید جهت ارتقاء علمی و تحصیلات تکمیلی مه
اسدزاده ۸ ماه پیش