آموزش     عمومی


نحوه نگارش رزومه کاری برای استخدام
نحوه ی نگارش رزومه کاری برای استخدام بصورت خلاصه از نکات مهم آن نوشته شده است تا دید کلی از رزومه کاری بدست اورید
پاکرو ۳ ماه پیش
اﻣﺘﯿﺎزات ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺸﻰ، اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﻰ آموزشی و پژوهشی
بر اساس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ «ارﺗﻘﺎى ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎى آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ، ﭘﮋوﻫﺸﻰ و ﻓﻨﺎورى دوﻟﺘﻰ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﻰ» امتیازاتی برایﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺸﻰ، ﻓﻨﺎورى اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﻰ آﻣﻮزﺷﻰ در نظر گرفته شده است.
باقری ۳ ماه پیش
امتیازات آموزشى اعضاى هیأت علمى وزارت بهداشت
بر اساس آیین نامه «ارﺗﻘﺎى ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎى آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ، ﭘﮋوﻫﺸﻰ و ﻓﻨﺎورى دوﻟﺘﻰ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﻰ» امتیازهاى قابل محاسبه از فعالیت هاى آموزشى اعضاى هیأت علمى آموزشى مؤسسه هاى تحت نظارت وزارت بهداشت مشخص شده است.
باقری ۳ ماه پیش
امتیازات آموزشی و پژوهشی اعضاي هیات علمی وزارت علوم
به منظور تعیین ارتقاى مرتبه اعضاى هیأت علمى وزارت علوم، آیین نامه ای تعیین و بر اساس آن امتیازدهی به اساتید و اعضای هیات علمی انجام می گیرد.
باقری ۳ ماه پیش
ﻧﮑﺎت ﻣﮭم وﯾژه آزﻣون ھﺎی وﮐﺎﻟت،ﻗﺿﺎوت و ﺳردﻓﺗری
آزﻣون ھﺎی وﮐﺎﻟت،ﻗﺿﺎوت و ﺳردﻓﺗری سه آزمون بسیار مهم برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق می باشند که سالانه یکبار بصورت سراسری برگزار می شود.
باقری ۳ ماه پیش
آشنایی با پایگاه اطلاعاتی رشته الکترونیک
سايت DOJA یکی از سایت های اختصاصی برای رشته الکترونیک می باشد که اطلاعات زیادی در تمامی زمینه های این رشته در آن ذخیره شده است.
باقری ۳ ماه پیش
آشنایی با پایگاه اطلاعاتی رشته معماری
سايت ARCHNET یکی از سایت های اختصاصی برای رشته معماری می باشد که اطلاعات زیادی در تمامی زمینه های این رشته در آن ذخیره شده است.
باقری ۳ ماه پیش
پایگاه اطلاعاتی SpringerLink
Springer یکی از معروفترین ناشران علمی بین المللی است که دامنه فعالیت آن در زمینه هاي مختلف پزشکی، علوم اجتماعی، ریاضی و مهندسی گسترده است.
باقری ۳ ماه پیش
مجلات Plos  چیست؟
مجلات Plos One یک سری مجلات در زمینه های علوم طبیعی و پزشکی هستند. که به صورت مجلات Open Access می باشند و دسترسی عموم برای این مجلات آزاد است.
اسدزاده ۴ ماه پیش
فرایند جذب اعضای هیات علمی چگونه است؟
یکی از عوامل ارتقای کیفی در دانشگاه‌ها هم وجود هیات‌علمی تمام‌وقت و توانمند است.
اسدزاده ۴ ماه پیش
درباره آزمون قضاوت
آزمون قضاوت از 6 مرحله تشکیل شده است. که 3 مرحله اول آن (تستی؛ تشریحی و مصاحبه) زیر نظر اداره آموزش برگزار می شود. و شرایط شرکت و چگونگی آزمون قضاوت به این شرح می باشد.
اسدزاده ۴ ماه پیش
آموزش برنامه ورد بخش menu-home
برنامه ورد که یک برنامه پرکاربرد برای تمامی اقشار جامعه مخصوصا دانشجویان می باشد. برنامه ورد امکانات زیادی دارد که شاید ما از آن اطلاعی نداریم می تواند کمک بسیاری برایمان باشد.
اسدزاده ۴ ماه پیش
آموزش برنامه ورد  بخش info
دانشجویانی که می خواهند پایان نامه و یا تحقیقات خودشان را آماده کنند نیاز به کار با برنامه وورد دارند. می توانید گام به گام آموزش و کار با برنامه ورد را در این مطلب یاد بگیرید.
اسدزاده ۴ ماه پیش
آیین نامه مقالات مستخرج از پایان نامه دانشگاه آزاد
آیین نامه مقالات استخراج شده از پایان نامه های دانشگاه آزاد را در این مطلب بخوانید.
اسدزاده ۴ ماه پیش
آیین نامه مقالات مستخرج از پایان نامه وزارت علوم
به استناد آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آیین نامه آموزشی مقالات مستخرج از پایان نامه دوره دکترای تخصصی که در جلسه ای در این شورا تصویب شده است برای اجر
اسدزاده ۴ ماه پیش