آموزش     استخراج مقاله


نحوه استخراج مقاله از پایان نامه
دانشجویانی که می خواهند مقاله ای را از پایان نامه خود استخراج و در مجلات JCR به چاپ برسانند. و بتوانند نمره کامل امتیاز پژوهشی خود را در چاپ مقاله کسب نمایند. این مطلب را دنبال نمایند.
اسدزاده ۵ ماه پیش
نکات مهم در استخراج مقاله از پایان نامه
پس از اتمام کار نگارش پایان نامه ، برای انتشار نتایج کار خود به منظور استفاده سایر محققین و دانشجویان، لازم است تا مقاله ای از آن استخراج و در مجلات معتبر به چاپ برسانیم.
اسدزاده ۶ ماه پیش
اصول استخراج مقاله از پایان نامه (قسمت دوم)
یکی از راه های انتشار نتایج یک پژوهش یا تحقیق، استخراج مقاله از طرح تحقیقاتی یا پایان نامه و چاپ در مجلات معتبر علمی پژوهشی، ISC، ISI و یا SCOPUS و PUBMED می باشد.
اسدزاده ۶ ماه پیش
اصول استخراج مقاله از پایان نامه (قسمت اول)
یکی از راه های انتشار نتایج یک پژوهش یا تحقیق، استخراج مقاله از طرح تحقیقاتی یا پایان نامه و چاپ در مجلات معتبر علمی پژوهشی، ISC، ISI و یا SCOPUS و PUBMED می باشد.
اسدزاده ۶ ماه پیش
استخراج مقاله از پایان نامه
یکی از اصلی ترین مراحل یک پژوهش برای دانشجو استخراج مقاله از پایان نامه می باشد و البته سخت و دشوار که دارای اصول خاصی می باشد و باید تمام قواعد لازم برای مقالات علمی در آن رعایت شود.
اسدزاده ۶ ماه پیش
روش استخراج مقاله از پایان نامه
هر دانشجویی بعد از اتمام کار پایان نامه، نتایج تحقیقات خود را برای مطالعه سایر محققین و دانشجویان در قالب مقاله به انتشار می رساند.
اسدزاده ۶ ماه پیش
آموزش استخراج مقاله از پایان نامه
چگونه از پایان نامه خود مقاله استخراج کنیم؟
اسدزاده ۵ ماه پیش