آموزش     مقاله نویسی


پرسش نامه تحقیقاتی چیست؟
پرسشنامه یکی از شیوه‌هایی است که در کار تحقق رواج فراوان دارد و در جامعه شناسی بیش از هر تکنیک دیگر از آن استفاده می‌شود.
اسدزاده ۱ هفته پیش
شاخص های IF , JIF ,JRK چیست؟
موسسات علمی بین المللی و از جمله موسسه ISI با ارائه چارچوب مورد قبول و شاخص هایی چون IF , JIF ,JRK به ارزیابی و اندازه گیری مجله ها می پردازند.
اسدزاده ۱ هفته پیش
مولف اصلی یک مقاله علمی
بیشترین امتیاز یک مقاله علمی برای مولف اصلی مقاله در نظر گرفته می شود پس مشخص کردن مولف اصلی برای دریافت امتیاز و تشویق و یا افزایش و ارتقای اعضای هئیت علمی از اهمیت زیادی برخوردار است.
اسدزاده ۱ هفته پیش
سیستم تشخیص سرقت علمی در مقالات فارسی
همتاجو سامانه‌ایست مبتنی بر وب که کاملا هوشمندانه طراحی شده و با استفاده الگوریتم‌های هوش مصنوعی توانایی کشف مشابهت‌های متنی موجود میان اسناد علمی منتشر شده را دارد.
اسدزاده ۱ هفته پیش
تعریف سرقت ادبی و علمی
سرقت علمی- ادبی دستبردهای آگاهانه یا کپي کردن های اتفاقي مطالب دیگران را شامل می شود که این عمل در حقیقت نوعي دستبرد فکري است.
اسدزاده ۱ هفته پیش
نرم افزارهای تشخیص سرقت علمی (Plagiarism)
نحوۀ عملکرد نرم‌افزارهای کشف سرقت علمی تقریباً چیزی مشابه موتورهای جستجو است، یعنی دارای پایگاه داده، نمایه و... است. نرم‌افزارهای تشخیص سرقت‌علمی تا حد زیادی توانایی کشف مطالب کپی را دارند.
اسدزاده ۱ هفته پیش
نحوه تقسیم بندی امتیاز بین نویسندگان در مقاله ISI
پژوهشگرانی که به صورت گروهی مقالات علمی را می نویسند نحوه تقسیم بندی امتیاز بین نویسندگان یک مقاله متفاوت می باشد و شما بید از چگونگی تقسیم امتیاز مطلع باشید تا بتوانید حداکثر امتیاز مورد قبو
اسدزاده ۱ هفته پیش
انتخاب مجله مناسب برای چاپ مقاله
انتخاب مجله مناسب برای چاپ مقالات علمی دانشجویان، که دارای اعتبار و مورد تایید وزارت علوم باشد بسیار مهم می باشد و نقش اصلی را در پذیرش یا رد شدن مقاله ارسالی دارد.
اسدزاده ۲ هفته پیش
اشتباهات رایج در انتخاب موضوع مناسب برای مقاله
اشتباه در انتخاب موضوع مناسب برای مقاله، باعث خواهد شد که مقاله شما در نگاه اول برای خواننده جذاب نباشد و بدون اینکه به سراغ محتوای مقاله برود، آ ن را کنار بگذارد.
اسدزاده ۳ هفته پیش