آموزش     نحوه چاپ مقاله


چاپ مقاله رشته اصول فقه
چاپ مقاله علمی در رشته اصول فقهی در مجلات معتبر خارجی و مجلات علمی پژوهشی داخلی در موسسه اشراق انجام می پذیرد.
اسدزاده ۸ ساعت پیش
چاپ مقاله رشته زبان انگلیسی
اکسپت و چاپ مقاله در رشته زبان انگلیسی در مجلات معتبر دنیا در موسسه اشراق انجام می پذیرد.
اسدزاده ۹ ساعت پیش
سابمیت و چاپ مقاله رایگان ایمپکت دار
در حال حاضر اکثر مجلات ایمپکت دار (مجلات JCR) بوسیله سابمیت آنلاین مقاله ها را دریافت می كنند اما مجلات مختلف می توانند مراحل متفاوتی برای سابمیت آنلاین داشته باشند.
اسدزاده ۹ ساعت پیش
چاپ مقاله مروری
مقاله مروری نوعی مقاله است که به مرور پیشینه موجود در یک موضوع علمی می پردازد.
اسدزاده ۹ ساعت پیش
چاپ مقاله علمی ترویجی
مقاله علمی ترویجی به ارائه روایتی از دانش موجود در حیطه و زمینه خاص که این روایت بر اساس مقالات چاپ شده در آن زمینه می باشد، می پردازد.
اسدزاده ۹ ساعت پیش
چاپ مقاله پولی
چاپ مقالات علمی دانشجویان عزیز در مجلات معتبر دنیا، یا به صورت رایگان و یا به صورت پولی انجام می شود.
اسدزاده ۹ ساعت پیش
چاپ مقاله علمی رایگان
برخی مجلات هستند که برای چاپ مقاله هیچ هزینه ای از نویسندگان مقاله دریافت نمی کند که تحت عنوان مجلات رایگان نامیده می شوند.
اسدزاده ۱۰ ساعت پیش
انواع مقالات علمی
در این بخش، انواع مقالاتی که مجلات علمی دنیا آنها را چاپ و منتشر میکنند را برای شما معرفی می کنیم.
اسدزاده ۳ روز پیش
چاپ مقاله در اشپرینگر
دومین ناشر برتر جهان بعد از الزویر، اشپرینگر (Springer) می باشد که ناشر علمی آمریکایی در زمینه چاپ، ژورنال‌های تخصصی و کتاب های علمی تخصصی می‌باشد.
اسدزاده ۳ روز پیش