دانلود ها     نظام مهندسی


دانلود سوالات نظام مهندسی رشته عمران (82-96)
داوطلبینی که قصد شرکت در آزمون نظام مهندسی سال 97 را دارند می توانند نمونه سوالات رشته عمران سال های 82 تا 96 را همراه با پاسخنامه به صورت pdf دریافت کنند.
اسدزاده ۲ سال پیش
دانلود سوالات نظام مهندسی رشته مکانیک (84-96)
داوطلبینی که قصد شرکت در آزمون نظام مهندسی سال 97 را دارند می توانند نمونه سوالات رشته مکانیک سال های 84 تا 96 را همراه با پاسخنامه به صورت pdf دریافت کنند.
اسدزاده ۲ سال پیش
دانلود سوالات نظام مهندسی رشته معماری (84-96)
داوطلبینی که قصد شرکت در آزمون نظام مهندسی سال 97 را دارند می توانند نمونه سوالات رشته معماری سال های 84 تا 96 را همراه با پاسخنامه به صورت pdf دریافت کنند.
اسدزاده ۲ سال پیش
دانلود سوالات نظام مهندسی رشته شهرسازی (84-96)
داوطلبینی که قصد شرکت در آزمون نظام مهندسی سال 97 را دارند می توانند نمونه سوالات رشته شهرسازی را همراه با پاسخنامه به صورت pdf دانلود کنند.
اسدزاده ۲ سال پیش