اخبار     نظام وظیفه


تردد مشمولان غایب به داخل و خارج از کشور
به گزارشروابط عمومی موسسه اشراق، ضوابط و مقررات مربوط به تردد مشمولان غایب به داخل و خارج از کشور که از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و پایگاه اطلاع رسانی...
اسدزاده ۱ سال پیش
جایگزینی و کسر خدمت سربازی با انجام پروژه
آیا میتوان خدمت سربازی را با انجام پروژه گذراند؟
اسدزاده ۱۲ ماه پیش
نحوه گرفتن کسر خدمت سربازی با پروژه
هدف از اجرای این طرح استفاده بهینه از توان علمی دانشجویان مشمول ،تسریع وتسهیل امور سربازی برای افراد واجد شرایط و همچنین ارتقاء دستاورد های تحقیقاتی است.
اسدزاده ۱ سال پیش