اخبار     نظام وظیفه


تردد مشمولان غایب به داخل و خارج از کشور
به گزارشروابط عمومی موسسه اشراق، ضوابط و مقررات مربوط به تردد مشمولان غایب به داخل و خارج از کشور که از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و پایگاه اطلاع رسانی...
اسدزاده ۲ سال پیش
جایگزینی و کسر خدمت سربازی با انجام پروژه
آیا میتوان خدمت سربازی را با انجام پروژه گذراند؟
اسدزاده ۲ سال پیش
نحوه گرفتن کسر خدمت سربازی با پروژه
هدف از اجرای این طرح استفاده بهینه از توان علمی دانشجویان مشمول ،تسریع وتسهیل امور سربازی برای افراد واجد شرایط و همچنین ارتقاء دستاورد های تحقیقاتی است.
اسدزاده ۲ سال پیش