آموزش     رزومه نویسی


ویژگی های یک انگیزه نامه خوب چیست ؟
هدف از نوشتن انگیزه نامه شخصی، ارائه اهداف تحصیلی خود برای گرفتن پذیرش از دانشگاه معتبر به منظور تحصیل در مقاطع بالاتر (دکتری) می باشد.
اسدزاده ۴ هفته پیش
توصیه نامه چیست؟
توصیه نامه، نامه ای است که توسط اساتید و یا کسانی که شما را بخوبی می شناسند، نوشته میشود تا مهارت ها، دستاوردها، نگرش و شخصیت شما را برای دانشگاه مورد نظر، مورد تائید قرار دهند.
اسدزاده ۴ هفته پیش
نکات مهم در نوشتن رزومه تحصیلی
رزومه تحصیلی، ویترین موفقیت های شما در مسیر فرآیند پذیرش تحصیلی و بورس از دانشگاه ها و موسسات خارج از کشور است. 
اسدزاده ۱ ماه پیش
ساختار رزومه تحصیلی
بعضی موارد نباید در رزومه های تحصیلی برای متقاضیان تحصیل در خارج از کشور قید شود چرا که ارزش و اثربخشی رزومه را کاهش می دهد. به هر حال ، رزومه شناسنامه شما هست آن را به بهترین نحو آماده نمایی
اسدزاده ۱ ماه پیش
چگونه رزومه تحصیلی خود را بنویسیم؟
برای دانشجویان محصل در خارج از کشور، داشتن یک رزومه تحصیلی خوب که بیان کننده قابلیت ها و دستاوردهای علمی و شغلی آن ها باشد، برای پذیرش آنها بسیار حائز اهمیت می باشد.
اسدزاده ۱ ماه پیش
چگونه یک رزومه کامل بنویسیم؟
رزومه چگونه نوشته می شود؟
اسدزاده ۳ ماه پیش