اعلام زمان برگزاری آزمونهای تولیمو سال 1396 توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام زمان برگزاری آزمونهای تولیمو سال 1396 توسط سازمان سنجش آموزش کشور

اعلام زمان برگزاری آزمونهای تولیمو سال 1396 توسط سازمان سنجش آموزش کشور

زمان برگزاری آزمونهای تولیمو سال 1396 اعلام شد.


سازمان سنجش آموزش کشور برنامه ی زمانبدی آزمونهای تولیمو (Tolimo) سال 1396 را اعلام کرد.

 

پر بازدید ترین نوشته ها