آخرین مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96 آخرین مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96

آخرین مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96

آخرین مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96 ،تا پایان امروز می باشد.


 

 

آخرین مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96 ،تا پایان امروز می باشد.

امروز (پنج‌شنبه 25 خرداد ماه) آخرین مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد است و افرادی که تاکنون موفق به انتخاب رشته نشدند باید در مهلت باقی مانده یعنی حداکثر تا پایان امروز برای انتخاب رشته اقدام کنند.

 

 

 

 

 

 

 

پر بازدید ترین نوشته ها