افزایش وام دانشجویان مقطع دکتری افزایش وام دانشجویان مقطع دکتری

افزایش وام دانشجویان مقطع دکتری

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در خصوص وام‌های دانشجویی مقطع دکتری خوشبختانه با هماهنگی‌های صورت گرفته میان صندوق رفاه دانشجویان و وزارت علوم قرار است وام دانشجویان مقطع دکترای روزانه


مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم گفت: خوشبختانه با هماهنگی‌های صورت گرفته میان صندوق رفاه دانشجویان و وزارت علوم قرار است وام دانشجویان مقطع دکترای روزانه مشغول به تحصیل در دانشگاه دولتی افزایش یابد.وی ادامه داد: در این خصوص با بانک عامل هم صحبت هایی شده است که این وام امسال در اختیار دانشجویان قرار گیرد.
صدیقی اضافه کرد: ما در سال گذشته چیزی بالغ بر 60 میلیارد تومان در این زمینه هزینه کردیم که بنا داریم با همکاری بانک عامل این میزان را در سال جاری افزایش دهیم.رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم اظهار داشت: در واقع با اختصاص وام به این دانشجویان می توان بخش زیادی از مشکلات آنها را  برطرف کرد.
صدیقی یادآور شد: با هم افزایی منابع مالی بانک عامل علاوه بر پرداخت مستقیم وام شهریه به دانشجویان دانشگاه دولتی به دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه آزاد اسلامی و غیرانتفاعی از طریق بانک عامل وامی با کارمزد 4 درصد پرداخت خواهد شد.

پر بازدید ترین نوشته ها