ایجاد رشته دوم برای دانشجویان دانشگاه شریف ایجاد رشته دوم برای دانشجویان دانشگاه شریف

ایجاد رشته دوم برای دانشجویان دانشگاه شریف

به گزارش روابط عمومی موسسه اشراق  و به نقل از  رئیس دانشگاه صنعتی شریف از ایجاد رشته دوم برای دانشجویان این دانشگاه خبر داد و گفت: رشته های میان رشته ای در این دانشگاه راه اندازی کردیم که آنه


به گزارش روابط عمومی موسسه اشراق  و به نقل از  رئیس دانشگاه صنعتی شریف از ایجاد رشته دوم برای دانشجویان این دانشگاه خبر داد و گفت: رشته های میان رشته ای در این دانشگاه راه اندازی کردیم که آنها به عنوان رشته دوم دانشجویان بشمار می روند و دانشجویان با تحصیل در آن ۲ مدرک می گیرند.
محمود فتوحی در مورد ایجاد رشته دوم در دانشگاه صنعتی شریف گفت: در دانشگاه صنعتی شریف رشته های میان رشته ای در مقاطعکارشناسی و کارشناسی ارشد طراحی شده است که دانشجویان می توانند آنها را همزمان با تحصیل خود به عنوان رشته دوم انتخاب کنند. به طور مثال دوره اقتصاد و کارآفرینی در این دانشگاه به عنوان رشته دوم دانشجویان راه اندازی شده است.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: برنامه داریم در سال جاری رشته های میان رشته ای مهندسی زیستی و فیزیک پزشکی را نیز راه اندازی کنیم.
فتوحی اظهار داشت: دانشجویان با گذراندن رشته دوم در زمان تحصیل خود پس از فارغ التحصیلی دو مدرک دریافت می کنند.
 

پر بازدید ترین نوشته ها