اولین آزمون MSRT در سال 1396 اولین آزمون MSRT در سال 1396

اولین آزمون MSRT در سال 1396

آزمون MSRT سال 96در چه تاریخی ثبت نام و برگزار میگردد؟


آزمون

MSRT1/02/1396

 

شروع ثبت نام

سه شبه 8/1/96 از ساعت 10 صبح

 

پایان ثبت نام

چهارشنبه 16/1/1396 حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل ظرفیت هر حوزه تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام بسته و صفر خواهد شد

 

اعلام نتایج

شنبه 1396/2/8 از ساعت 10 صبح

 

شهرهای برگزاری آزمون

تهران-تبریز-اهواز-اصفهان-ارومیه-اراک-اردبیل-ایلام-بابلسر-بیرجند-خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کیش -کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد

پر بازدید ترین نوشته ها