اطلاعیه پشتیبانی از پایان نامه های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی اطلاعیه پشتیبانی از پایان نامه های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه پشتیبانی از پایان نامه های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی

در بسیاری از متون از کلمهٔ «پایان‌نامه» برای نوشتار پایان دورهٔ دورهٔ کارشناسی یا کارشناسی ارشد و از کلمهٔ «تز» یا «رساله» برای نوشتار پایان دورهٔ دکتری استفاده می‌شود.


پایان‌نامه با عنوان و محتوای تکراری در هیچ سیستم آموزشی و در هیچ مقطع تحصیلی‌ای تعریف نشده‌است و همهٔ دانشجویان موظف به نگارش پایان‌نامه با موضوع و محتوای جدید هستند. اغلب پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی به صورت نوشتاری حاصل از گردآوری تحقیقات دیگر می‌باشد. در حالی که پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری لزوماً باید موضوع جدیدی را مورد هدف قرار دهد.

اطلاعیه پشتیبانی از پایان نامه های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی و اعطای پژوهانه به پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری تخصصی

بنیاد ملّی نخبگان از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های‌ دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی،که یکی از نیازهای پژوهش بنیاد را برطرف کند، پشتیبانی می‌کند. مهم‌ترین نکات این موضوع به شرح زیر است:
الف. محورهای پژوهش موردنیاز

1. مبانی نظری مفهوم نخبگی

2. نظام شناسایی دانش‌آموزان مستعد برتر

3. نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی آموزشی، تربیتی و هدایتی برای دانش‌آموزان مستعد برتر

4. شاخص‌ها و سنجه‌های شناسایی دانشجویان مستعدبرتر

5. نظام آموزشی و هدایتیِ دانشجویان مستعدبرتر

6. نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریتیِ مناسب در محیط‌های علمی و فنّاورانه

7. طراحی نظام به‌کارگیری و اثرگذاری نخبگان علمی، فنّاورانه و فرهنگی در کشور

8. روش‌های مناسب برای الگوسازی و تکریم نخبگان علمی، فنّاورانه و فرهنگی

9. نظام شناسایی استعدادهای هنری، ادبی، قرآنی، مدیریتی، فرهنگی، حوزوی، صنعتی و فنّاورانه

10. اخلاق نخبگی و فرهنگ نخبگانی در اسلام و ایران

11. تاریخ نخبگی و نخبگان در ایران و جهان

12. نظام‌های آموزشی و پژوهشی ویژه نخبگان در جهان

13. نهادهای تخصصی ـ حرفه‌ای و نقش آنها در نظام نخبگانی

14. پژوهش‌های مرتبط با سند راهبردی کشور در امور نخبگان

15. نظام چرخش نخبگان و خروج نخبگان از چرخه خدمت

16. آسیب‌شناسی برنامه‌های موجود در حوزه‌های شناخت، جذب و هدایت اجتماعات نخبگانی

17. نیازسنجی روانی ـ عاطفی و شغلی ـ اجتماعی اجتماعات نخبگانی

18. مفاهیم اختراع، اکتشاف، نوآوری و روش‌های علمی ارزیابی آنها

19. بازنگری نظام علمی و فنّاورانه کشور برای نخبه‌شناسی و نخبه‌پروری

20. بازنگری نظام‌های اجرایی و صنعتی کشور برای نخبه‌گزینی و نخبه‌گماری
ب‌. مبلغ پژوهانه

1. سی میلیون ریال برای دانشجویان کارشناسی‌ارشد

2. شصت میلیون ریال برای دانشجویان دکتری تخصصی

3. از این اعتبار 75% به دانشجو و 25% به استاد(ان) راهنما پرداخت می‌شود.
· فرایند اجرا

دانشجویانی که موضوع پایان‌نامه‌شان مرتبط با محورهای پژوهشی است، می‌توانند به‌شرح زیر عمل کنند:

1. معاون پژوهشی دانشگاه/ پژوهشگاه، دانشجو را به ‌همراه موضوع پژوهش و نسخه‌ای از طرح‌نامه مصوب پژوهشی به بنیاد ملّی نخبگان معرفی می‌کند. (نمونه نامه پیوست)

2. بنیاد پس از بررسی و تأیید طرح‌نامه، قرارداد اعطای پژوهانه را با دانشگاه/ پژوهشگاه عقد می‌کند.

3. پرداخت پژوهانه طی دو مرحله صورت می‌پذیرد:

الف. مرحله اول پس از عقد قرارداد بنیاد با دانشگاه

ب. مرحله دوم پس از دفاع موفقیت‌آمیز دانشجو در بنیاد
جناب آقای دکتر..........................

معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد ملّی نخبگان
باسلام و احترام، به‌پیوست طرح‌نامه پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد □، رساله دکتری تخصصی □، سرکار خانم/ جناب‌آقای ............. دانشجوی این دانشگاه/ پژوهشگاه که متناظر با محورهای پژوهشیِ مورد نیاز بنیاد ملّی نخبگان است، برای استحضار و صدور دستور مقتضی ارسال می‌شود.

ضمناً یادآور می‌شود این طرح‌نامه در تاریخ ........................ به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه/ پژوهشگاه رسیده است که نسخه‌ای از صورت‌جلسه تصویب نیز ضمیمه شده است.
...........................
معاون پژوهش و فنّاووری

دانشگاه/ پژوهشگاه ...............

ارسال سفارش از طریق شبکه های اجتماعی
گفتگو و نظرات
  نظر شما

پر بازدید ترین نوشته ها