آزمون عملي رشته‌ علوم ورزشي وآموزش تربيت بدني دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1399 آخر شهریور برگزار می شود

یکشنبه، 16 شهریور 1399
آزمون عملي رشته‌ علوم ورزشي وآموزش تربيت بدني دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1399  آخر شهریور برگزار می شود
9 دقیقه
162 بازدید
0 لایک
0 دیدگاه
اطلاعيه سازمان ‌سنجش آموزش ‌كشور درخصوص اعلام شرایط و ضوابط، تعيين زمان و محل برگزاري آزمون عملي رشته‌ علوم ورزشي وآموزش تربيت بدني دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1399

پيرو اطلاعيه مورخ 99/05/22 در خصوص پرينت كارت شركت در آزمون سراسري 1399، بدين وسيله نظر متقاضيان تحصیل دررشته تحصيلي علوم ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و آموزش تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان در آزمون سراسري سال 1399 را به نكات زير جلب مي نماید:

1- پذیرش دانشجو برای رشته علوم ورزشی در سال 1399 بصورت متمرکز خواهد بود و نتایج نهایی آن همراه با سایر رشته های متمرکز اعلام خواهد شد.

2- آزمون عملي تربيت بدني منحصراً از متقاضیان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم انساني و علوم تجربي كه در جلسه آزمون روزهاي پنجشنبه مورخ 99/05/30 و جمعه مورخ 99/05/31 حاضر بوده اند و (از تاريخ 99/05/28 لغايت 99/06/03) علاقه مندي خود را با پرداخت هزينه آزمون عملي در تاريخ مذكور در درگاه اطلاع رساني اين سازمان اعلام نموده اند بعمل خواهد آمد.

3- افرادی كه متقاضي آزمون عملي رشته تحصيلي علوم ورزشي و يا آموزش تربيت بدني (دربخش پذیرش با آزمون)، شده اند، درصورت تمایل بعد از شرکت در آزمون عملی لازم است پس از اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري با توجه به دوره هايي كه براساس كارنامه در آن مجاز به انتخاب رشته می شوند، با مراجعه به درگاه اطلاع رساني اين سازمان در زمان مقرر (اواخر شهریور ماه) نسبت به انتخاب كدرشته محل هاي تحصيلي مربوط در فرم انتخاب رشته اين آزمون در هر اولويتي كه علاقه دارند اقدام نمايند.

4- متقاضيان رشته تحصيلي مذکور براساس اولويت بندي رشته هاي خود در فرم انتخاب رشته گزينش خواهند شد.

5-كارت شركت در آزمون عملي تربيت بدني در حوزهاي برگزاري آزمون عملي تحويل متقاضیان خواهد شد. بر این اساس لازم است متقاضیان با همراه داشتن لباس و كفش ورزشي منحصراً در روزهاي تعيين شده در حوزه برگزاري حضور يابند. بديهي است در صورت همراه نداشتن شناسنامه و كارت ملي توسط متقاضی مراحل معاينات و آزمون عملي و مصاحبه از وی به عمل نخواهد آمد.

يادآوري مهم : متقاضيان رشته تحصيلي علوم ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و آموزش تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان بايد از سلامت كامل جسماني برخوردار بوده و بخصوص از سلامت قلبي و ريوي خود يقين داشته و آمادگي هاي لازم براي تستهاي آزمون عملي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي را داشته باشند. با توجه به اينكه در محل حوزه برگزاري آزمون عملي معاينات پزشكي با نظارت پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام خواهد شد نياز به همراه داشتن گواهي سلامت و ارائه گواهي تندرستي براي متقاضیان نمي باشد.

6-متقاضيان رشته آموزش تربيت بدني و علوم ورزشي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش و پرورش علاوه بر شركت در آزمون عملي، در صورتي كه در رديف معرفي شدگان رشته هاي فوق قرار گيرند، مي بايستي طبق اطلاعيه اي كه درخصوص زمان انجام مراحل مصاحبه رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان متعاقباً (دهه دوم مهرماه) توسط اين سازمان اعلام مي گردد، براي شركت در مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي كه در دو قسمت مجزا توسط آموزش و پرورش برگزار خواهد شد نیز شركت نمايند. در غيراينصورت به منزله انصراف فرد از ادامه گزينش تلقي مي گردد. به عبارتي همه متقاضیان بايد حائز شرايط مصاحبه و بررسي صلاحيت هاي عمومي بوده تا در گزينش نهائي كه براساس ضوابط اين سازمان انجام مي گردد، باشند.

7- متقاضيان رشته هاي فوق در دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش و پرورش در صورتي كه در آزمون عملي شركت نموده و در رديف پذيرفته شدگان نهايي در دوره فوق قرار بگيرند، حق ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1400 به منظور انتخاب رشته محل های دوره روزانه را نخواهند داشت.

8- متقاضيان آزمون عملي تربيت بدني درصورتي كه در موعد مقرر (از تاريخ 99/05/28 لغايت 99/06/03) نسبت به اعلام علاقه مندی و پرداخت هزينه آزمون عملي اقدام ننموده اند، درصورت تمايل براي شركت در آزمون عملي (به شرطی که در جلسه امتحانی گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم انساني و علوم تجربي روزهاي پنجشنبه مورخ 99/05/30 و جمعه مورخ 99/05/31 حاضر بوده باشند) مي توانند جهت بررسي وضعيت خود با همراه داشتن دو قطعه عكس، كارت شناسايي معتبر و همچنين شماره داوطلب و پرونده گروه آزمايشي شركت در آزمون، به محل برگزاري آزمون و به نماينده سازمان سنجش مستقر در شهرستان برگزاري، مراجعه نمايند.

9-آزمون عملي تربيت بدني براي همه متقاضيان: از تاریخ 99/06/27 لغایت 99/06/30 به ترتیب دو روز برای برادران و دو روز برای خواهران برگزار مي گردد. و متقاضیان مي بايست فقط براساس برنامه زماني طبق استان محل اقامت مندرج در (اطلاعیه ای که متعاقبا در تاریخ 99/06/23 از درگاه اطلاع رسانی این سازمان و از درگاه پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به نشانی https://ssrc.ac.ir منتشر خواهد شد) در آزمون عملي شركت نمايند.

10- متقاضيان رشته علوم ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و آموزش تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان بايد علاوه بر مبلغ واريزي براي هزينه آزمون عملي (موضوع پرداخت 420.000 «چهارصد و بیست هزار» ریال در اطلاعيه مورخ 99/05/22)، می بایست حداکثر تا تاریخ 99/06/26 بابت انجام معاينه پزشكي و تست هاي سلامت و تندرستي مبلغ 450.000 (چهارصد و پنجاه هزار) ريال به شماره حساب 4001022603001582 و يا به شماره شبا IR760100004001022603001582 شناسه واريزي 385022674140107005100300340006 نزد بانك مركزي به نام درآمد اختصاصي پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي قابل واريز در تمامی شعبات بانك ها واريز نموده و يا مراجعه به درگاه پژوهشگاه به نشانی www.ssrc.ac.ir به صورت برخط (آنلاین) پرداخت نموده و در زمان و محل اعلام شده در اطلاعیه مورخ 99/06/23 به حوزه هاي برگزاري محل آزمون عملي مراجعه نمايند. همچنين لازم است عبارت «بابت معاينه پزشكي و تست هاي سلامت و تندرستي آزمون عملی رشته علوم ورزشی سال 1399» روي اصل فيش واريزي مبلغ 450.000 (چهارصد و پنجاه هزار) ريال درج شده و آن را در روز آزمون تحويل حوزه آزمون عملي نمايند.

یادآوری مهم برای متقاضیان:

1- آزمون متناسب با شرایط کنونی کشور بازبینی و فیلم شیوه اجرای آزمون، همراه با دستورالعمل های مربوطه، در درگاه پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی قابل مشاهده می باشد. متقاضیان گرامی می توانند با مشاهده فیلم و تمرین مهارتهای لازم، آمادگی نسبی بیشتری را برای شرکت در آزمون علوم ورزشی کسب نمایند.

2- همه متقاضیان موظف هستند لباس و کفش مناسب سالن ورزشی، وسایل بهداشتی لازم از جمله 3 عدد ماسک، دو جفت دستکش لایتکس و مواد ضدعفونی کننده همراه داشته باشند تا در زمان حضور در دانشگاه اقدام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی نمایند.

3- همه متقاضیان موظف به رعایت فاصله 2 متری از عوامل اجرایی و سایر متقاضیان می باشند، ضمن اینکه و از رد و بدل کردن وسایل شخصی با سایرین جداً خودداری نمایند.

4- به منظور حفظ سلامت متقاضیان و خانواده آنان، از ورود افراد همراه به حوزه های اجرای آزمون عملی جلوگیری خواهد شد. این افراد می بایست در محیطی خارج از فضای دانشگاه در انتظار اتمام آزمون و بازگشت متقاضیان باشند.

5- متقاضیان گرامی می بایست یک ساعت قبل از حضور در حوزه، آب و مواد غذایی مورد نیاز خویش را مصرف نمایند تا در صورت طولانی شدن فرایند آزمون دچار ضعف جسمی نشوند. همراه داشتن نوشیدنی و میان وعده مناسب و مصرف شخصی این مواد بلامانع است (در حوزه های آزمون عملی مواد غذایی و نوشیدنی توزیع نمی شود و هر متقاضی می بایست شخصاً احتیاجات خود در این زمینه را مرتفع سازد).

6- به همراه داشتن دو قطعه عكس 4×3، لباس وكفش ورزشي ، اصل شناسنامه و يا كارت ملي و اصل فيش هزينه تست هاي سلامت و تندرستي و انجام معاينه پزشكي به مبلغ 450.000 (چهارصد و پنجاه هزار) ريال در زمان آزمون عملي ضروري است. در غير اينصورت از متقاضی آزمون عملي به عمل نخواهد آمد.

7- همه متقاضيان می بایست طبق برنامه زماني و اقدامات اعلام شده در این اطلاعیه و همچنین در اطلاعیه ای که در تاریخ 99/06/23 در درگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر می گردد، عمل نمايند. آزمون عملي علوم ورزشی قابل تمديد و یا تكرار نیست.

8- تکمیل فرم خوداظهاری:

تکمیل فرم خوداظهاری ویژه همه متقاضیان آزمون:

همه متقاضیان این آزمون لازم است از روز یک شنبه مورخ 99/06/23 به سامانه خوداظهاری بیماری کرونا به آدرس https://salamat.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری، اقدام نموده و پرینت آن را در روز برگزاری آزمون نزد خود داشته باشند. بدیهی است اطلاعات متقاضیان تکمیل کننده فرم مذکور نزد وزارت بهداشت محفوظ است.

9- نحوه اقدام متقاضیان مبتلا به بیماری کرونا:

متقاضیانی که در زمان اجرای این آزمون (از 99/06/27 تا 99/06/30) دارای نشانه های ابتلا به بیماری کووید-19 (بیماری کرونا) می باشند و علائم بیماری آنها از تاریخ 99/06/15 به صورت قطعی تایید گردیده، لازم است از روز 99/06/22 لغایت 99/06/23 با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش (بخش آزمون سراسری) فرم خوداظهاری مبتلایان به بیماری کرونا را تکمیل نموده و گواهی مبنی بر داشتن بیماری کرونا (تاییدیه بیمارستان و یا نتیجه تست یا آزمایش مبنی بر مثبت بودن به ویروس کرونا) را در بخش مورد نظر بارگذاری نمایند. متقاضیانی که این فرم را تکمیل نمایند نباید در آزمون عملی که در تاریخهای 99/06/27 تا 99/06/30 انجام می شود حضور پیدا کنند. برای متقاضیان مبتلا به بیماری کرونا در تاریخ دیگری که متعاقباً در مهر ماه با آنها هماهنگی می شود منحصراً در شهر تهران آزمون عملی برگزار خواهد شد.

10- باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیان می توانند به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود. متقاضیان می توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

در خاتمه اضافه مي نمايد كه متقاضیان درصورت لزوم مي توانند سئوال يا سئوالات خود را در اين خصوص همه روزه صبح از ساعت 8:00 الي 12:00 و بعد از ظهر از ساعت 14:00 الي 16:00 با بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان و يا شماره تلفن 42163 با پيش شماره 021 در ميان بگذارند.


لطفا تیک من ربات نیستم را بزنید

اخبار / دانشگاهی
مطالب منتخب
جدیدترین مطالب
سومین اختراع محققان دانشگاه سمنان در سطح بین المللی به ثبت رسید

هفتمين کنفرانس بین المللی وب پژوهی، 29 و 30 ارديبهشت 1400

انتشارات اشپرینگر آلمان ششمین کتاب استاد ممتاز دانشگاه یزد را منتشر کرد

اولین محقق ایرانی از دانشگاه اراک برنده جایزه مقاله برتر تیسول شده است

ارائه ترکیب جدید دارویی برای درمان بیماری سرطان

طراحی و تولید اولین دستگاه اتوماتیک ضد عفونی کننده پاکت‌های خرید و کیف‌های دستی در دانشگاه شهید باهنر کرمان

مراسم گرامیداشت و رونمایی از سردیس سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان

شرط چاپ مقاله در نشریات علمی- پژوهشی برای دفاع از رساله دکتری، حذف شد

آخرین بلک لیست دانشگاه آزاد اسلامی آذر ماه 1399

آغاز سال میلادی 2021
ثبت سفارش

ثبت سفارش

راه های ارتباطی