چاپ تضمینی مقالات علمی

یکشنبه، 23 اردیبهشت 1397
چاپ تضمینی مقالات علمی
1 دقیقه
751 بازدید
0 لایک
0 دیدگاه
چاپ مقاله علمی شما به صورت تضمینی در مجلات معتبر دنیا همچون ISI, SCOPUS, PUBMED, ISC در موسسه اشراق در کمترین زمان به صورت تضمین چاپ و اکسپت مقاله برای شما صورت می پذیرد.

پژوهشگران و دانشجویانی که قصد چاپ مقاله در مجلات را دارند باید بدانند که کدام مجلات مورد تایید وزارت علوم می باشد و چاپ مقاله در این مجلات موجب کسب امتیاز می شود چون چاپ مقاله در مجلات بلک لیست وزارت علوم موجب سوختن مقاله علمی شما می شود و و امتیازی برای چاپ مقاله برای شما در نظر گرفته نمی شود

چاپ تضمینی مقاله در موسسه اشراق

در بسیاری از مجلات هزینه چاپ دریافت می شود. حتی در بسیاری از مجلات هزینه ثبت نام مقاله و هزینه داوری  سریع نیز دریافت می شود. دریافت هزینه دلیلی بر بی اعتبار بودن مجله نیست. آنچه باعث بی اعتبار و جعلی بودن مجلات می شود نداشتن پروسه داوری است. در این گونه مجلات هر نوع متنی که در قالب مقاله علمی تنظیم شده باشد با پرداخت هزینه، قابل چاپ است. و این مجلات به عنوان مجلات غیر معتبر برای وزارت علوم می باشد و در لیست سیاه این وزارت قرار دارد.

مراحل چاپ مقاله تضمینی در موسسه اشراق

  • ارسال عنوان مقاله و رشته برای کارشناسان ما برای معرفی مجلات در اسکوپ مقاله شما

  • معرفی مجلات معتبر و در اسکوپ مقاله شما
  • پس از تاییدیه از طرف دانشگاه و استاد انتخاب مجله مورد نظر توسط شما
  • انجام مراحل اکسپت وپذیرش مقاله شما
  • واریز هزینه چاپ مقاله در صورت اکسپت و پذیرش مقاله شما از طرف مجله
  • ارسال نامه پذیرش از طرف مجله
  • چاپ مقاله

.خدمات موسسه اشراق 


لطفا تیک من ربات نیستم را بزنید

ثبت سفارش

ثبت سفارش

راه های ارتباطی