چاپ تضمینی مقاله ISI

یکشنبه، 31 تیر 1397
چاپ تضمینی مقاله ISI
2 دقیقه
446 بازدید
0 لایک
0 دیدگاه
چاپ مقاله در مجلات نمایه شده در سایت تامسون رویترز، نسبت به مجلات دیگر پروسه داوری طولانی تری داشته و پذیرش از آنها بسیار سخت است.

به مجلات نمایه شده در تامسون رویترز به اصطلاح ISI) Institute For Scientific Information) گفته می شود. با توجه به تفاوت کیفیت مجلات نمایه شده در سایت تامسون رویترز ، نمیتوان قضاوتی یکسانی برای این مجلات ارائه داد. برای این منظور، برای رتبه بندی مجلات ISIبر اساس اعتبار و ارزش علمی آنها  ، مجلات ISI به دو گروه JCR (دارای ضریب تاثیر) و ISI-Listed (بدون ضریب تاثیر) تقسیم بندی میشوند. به مجلاتی که در یکی از نمایه های Arts & Humanities Citation Index و Science Citation Index Expanded و Social Sciences Citation Index (با نام های اختصاری SCI ، SCIE و SSCI) ، نمایش داده شوند، بعنوان مجلات  JCR در نظر گرفته می شود. اعتبار علمی این ژورنال ها بسیار مناسب است و در صورت چاپ مقاله در این ژورنال ها از بابت اعتبارشان نگران نباشید.

اما مجلاتی که در سایر نمایه های تحت تامسون رویترز نظیر BIOSIS یا Zoological Record و یا ESCI .. ایندکس شده اند ، تحت عنوان مجلات ISI-Listed نامیده میشود. دقت داشته باشید که ایندکس شدن یک مجله در این نمایه ها دلیل بر اعتبار همیشگی آنها نبوده و ممکن است در یک بازه زمانی دیگر از سوی موسسه تامسون رویترز  از لیست مجلات ISI حذف شوند. بنابراین اعتبار علمی آن باید بصورت تخصصی بررسی شود. 

ضمانت انجام کار بخشی از تعهدی است که در هر فعالیتی لازم الاجرا می باشد. در موسسه اشراق، مراحل چاپ مقاله ISI به ترتیب زیر انجام می گیرد:

  1. در ابتدا ما چکیده ای از مقاله مشتریان به همراه رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل، را از طریق ایمیل دریافت کرده و برای کارشناسان ارسال می شود. کارشناسان مجلات متناسب با موضوع مقاله و نوع دانشگاه محل تحصیل انتخاب و به آنها معرفی می شود. علت اینکه نوع دانشگاه محل تحصیل از نویسنده مقاله پرسیده می شود این است که ممکن است یک مجله ای در لیست سیاه دانشگاه آزاد باشد اما در لیست سیاه وزارت علوم نباشد.
  2. در مرحله بعد، دانشجو ( نوسینده مقاله) تائید نهایی مجلات معرفی شده را از سوی استاد راهنما و آموزش دانشگاه دریافت کرده و به کارشناسان ما اطلاع می دهد.
  3. بعد از دریافت تاییده ژورنال، در صورتی که مقاله ارسالی به زبان فارسی نوشته شده باشد، برای ترجمه به مترجمین متخصص ارسال می شود. اما اگر مقاله به زبان انگلیسی باشد، مقاله برای برخی قالب بندی های اولیه ( بر اساس دستورالعمل نگارشی مجله) فرستاده می شود تا برای ساب میت در مجله آماده شود.
  4. مقاله بعد از قالب بندی، در مجله انتخابی سابمیت می شود. بعد از ارسال مقاله به مجله، مرحله بررسی مقاله توسط Editor ژورنال آغاز می شود و سپس برای ببررسی تخصصی تر به داوران ارسال می شود.
  5. اگر مقاله از سوی داوران مورد پذیرش قرار گرفت، نامه اکسپت یا پذیرش acceptance letter برای نویسنده مسئول مقاله ارسال می شود.
  6. ممکن است مقاله پذیرفته شده در شماره جاری مجله چاپ شود یا در شماره بعدی. هر شماره چاپ  مجله با نام issue نام گذاری می شود. اما در برخی مواقع ممکن است به دلیل وجود تعداد مقالات فارسی خارج از حد استاندارد در شماره جاری ژورنال مورد ، چاپ مقاله در شماره های بعدی انجام گیرد. لذا توجه نمایید که ممکن است نامه پذیرش برای شما جهت چاپ مقاله در ماه جاری یا ماه بعدی باشد اما به همین دلیلی که ذکر شد مقاله در شماره قبل صورت گرفته باشد، این روال یک امر طبیعی است و نبایستی در خصوص جعلی بودن ژورنال قضاوت کنیم.

همان طور که مشاهده کردید، مراحل انجام کار توسط تیم متخصص ما گام به گام با حساسیت ویژه ای دنبال می شود. ما تمام فرایند چاپ مقاله ISI را برعهده می گیریم تا در کمترین زمان ممکن مقاله شما را به چاپ برسانیم.


لطفا تیک من ربات نیستم را بزنید

ثبت سفارش

ثبت سفارش

راه های ارتباطی