چگونگی ارزیابی مجلات توسط تامسون رویترز

دوشنبه، 28 خرداد 1397
چگونگی ارزیابی مجلات توسط تامسون رویترز
5 دقیقه
604 بازدید
0 لایک
0 دیدگاه
امروزه Web Of Science بیش از 9000 مجله بین المللی و منطقه ای در تمامی حوزه های علوم طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی را تحت پوشش قرار می دهد.

در اواسط سال 1930، سی. سی. برادفورد متوجه شد که ادبیات اصلی برای هر رشته علمی تخصصی، کمتر از 1000 مجله است. از این 1000 مجله، تعداد کمی از آن ها در اسکوپ موضوع مورد نظر وجود دارد، در حالی که تعداد زیادی از آن ها دارای ارتباط ضعیف با موضوع آن هستند. در این وضعیت معمولا مقالات علمی محققین در مجلاتی به چاپ می رسانند که مجلات آن در حیطه و اسکوپ آن مجله نیست. واین موجب چاپ مقالات حیطه های دیگر در مجلات مختلف می شود که ارتباط چندانی با موضوع مورد نظر ندارند. برادفورد فهمید که یک هسته ضروری مجلات، مبنای ادبی برای همه رشته ها را تشکیل می دهد و بیشتر مقالات مهم در مجلات نسبتا کمی منتشر شده است. مجله تامسون رویترز متعهد به پوشش جامع از مجلات معتبر در سراسر جهان می باشد.امروزه web of science بیش از 9000 مجله بین المللی و منطقه ای در تمامی حوزه های علوم طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی را تحت پوشش قرار می دهد.

فرایند ارزیابی

مجلات پایگاه Thomson Scientific با مجلات اضافه شده از پایگاه داده های دیگر هر ساله توسط هیات تحریریه Thomson Scientific بررسی می شوند و حدود 10 تا 12 درصد از مجلات مورد نظر را برای نمایه شدن در پایگاه داده Thomson Scientific انتخاب می کنند. علاوه بر این، پوشش مجله موجود در محصولات Thomson Scientific به طور مداوم در حال بررسی است. مجلات در حال حاضر پوشش داده شده تحت نظارت هستند تا اطمینان حاصل شود که آنها استانداردهای لازم را حفظ می کنند. در ارزیابی مجلات علمی اجتماعی و علوم انسانی، به خصوص در مورد تحلیل استنادی، اهمیت ویژه ای در نظر گرفته شده است. این ملاحظات در زیر ذکر شده است.

در هنگام ارزیابی نشریات ، از عوامل کیفی تا کمی و بسیاری از عوامل دیگر در نظر گرفته می شوند. استانداردهای لازم برای انتشار عمومی این مجلات، محتوای سرمقاله آنها، تنوع بین المللی آنها و همچنین اطلاعات مربوط به استناد به آنها، در نظر گرفته می شود. هیچ یک از عوامل به تنهایی در نظر گرفته نمی شود. سردبیر مجله قادر است نقاط قوت و ضعف کلی مجله را تعیین کند. ویراستاران علمی Thomson Scientific که ارزیابی مجلات را انجام می دهند، دارای زمینه های آموزشی مرتبط با حوزه مسئولیت و همچنین تجربه و آموزش در علوم اطلاعات هستند.

استانداردهای مجله

انتشار به موقع مجله یک معیار اساسی در فرایند ارزیابی بشمار می رود. یک مجله باید با توجه به فرکانس اعلام شده برای انتشار اولیه در پایگاه داده Thomson Scientific منتشر شود. مجلاتی که انتشار آنها متناوب نبوده و تاریخ مشخصی ندارند معمولا در در تامسون رویترز نمایه نمی شوند.

Timeliness نیز برای مجلات الکترونیکی ضروری است. در صورتی که مجله الکترونیکی نشر موارد متمایزی را انجام می دهد، باید آن را اعلام کند. مثلا هنگامی که یک مجله الکترونیکی، روزنامه ها را به صورت یک مقاله در می آورد و با عنوان مقاله ای ، منتشر می کند.

تامسون رویترز مطالعات خود را بر روی مجلات متمرکز می کند که متن کامل را به زبان انگلیسی یا حداقل اطلاعات کتاب شناختی آن به زبان انگلیسی منتشر شده باشد. مجلات بسیاری در Web Science وجود دارند که فقط اطلاعات کتابشناختی خود را به زبان انگلیسی با متن کامل به زبان دیگر انتشار می دهند. با این حال،  مجلات با اطلاعات علمی بالا مقالات خود را در مجلات به زبان انگلیسی به چاپ می رسانند. استفاده از فرآیند بررسی همکار یکی دیگر از نشانه های استانداردهای مجله است و نشان دهنده کلی بودن کیفیت تحقیق ارائه شده و کامل بودن مراجع ذکر شده است. 

محتوای مجله : سردبیران علمی تامسون تعیین می کنند که آیا محتوای یک مجله تحت ارزیابی، می تواند یک موضوع جدید را در پایگاه داده را غنی سازی کند یا اینکه موضوع در حال حاضر به طور مناسب در پوشش موجود سایت چپایگاه داده وجود دارد. سر دبیران با مطالعه تعداد زیادی از داده های استنادی که به راحتی در اختیار آنها قرار می گیرد و مشاهدات روزانه خود تقریبا تمامی مقالات نابی که منتشر می شود را براحتی می توانند تشخیص دهند.

تنوع بین المللی : سردبیران علمی تامسون به دنبال مقالاتی هستند که تنوع بین المللی در میان نویسندگان و سردبیران نشریات و اعضای هیئت تحریریه دارند را نمایه کنند. این به ویژه در مجلات که مخاطبان بین المللی دارد اهمیت زیادی پیدا می کند. تحقیقات علمی امروز در زمینه های جهانی صورت می گیرد و مجله بین المللی که بیشتر مورد توجه جامعه بین المللی محققان باشد اهمیت بسیاردارد. بسیاری از مجلات منطقه ای بسیار عالی، که مخاطبان محلی مورد توجه قرار می دهند و مخاطب بین المللیکمتر مورد توجه آنها است.

تجزیه و تحلیل ارجاع : فرایند ارزیابی علمی تامسون منحصر به فرد است، در این که سردبیران تامسون علمی دارای مقادیر اطلاعات استنادی در دسترس دارند. اهمیت تفسیر و درک این داده ها توسط یک نفر نمی تواند انجام پذیرد. تجزیه و تحلیل استناد حداقل در دو سطح صورت می گیرد، عامل ضریب تاثیر و استنادات. ما همچنین رکورد استناد نویسندگان کمک کننده را مطالعه می کنیم. به همین ترتیب، مجلات تازه تاسیس شده که پوشش داده نمی شوند اغلب می توانند با ارزیابی دوباره و استناد به مجلات معتبر رشد جدیدی در اثر استناد داشته باشند که ناشی از تغییراتی مانند ترجمه به انگلیسی، تغییر در ویراستاری، تغییر در ناشر، رسانه و غیره است.

علوم اجتماعی

تمام مجلات علمی علوم اجتماعی به عنوان مجلات علمی در علوم طبیعی مورد بررسی دقیق قرار می گیرند. استانداردهای انتشار، محتوای سرمقاله، تنوع بین المللی و داده های استنادی در نظر گرفته شده اند. معیارهای استناد استاندارد با در نظر گرفتن این نکته تحلیل می شود که میزان کلی استناد در علوم اجتماعی به طور کلی کمتر از علوم طبیعی است. مطالعات منطقه ای اهمیت ویژه ای در علوم اجتماعی به عنوان موضوعاتی از منافع محلی و نه جهانی دارند که اغلب موضوع تحقیق علمی هستند.

هنر و علوم انسانی

استانداردهای انتشار، از جمله انتشار به موقع ، در ارزیابی مجلات هنر و علوم انسانی اهمیت دارد. با این حال، الگوهای نقل قول در مقالات هنر و علوم انسانی الزاما الگوی مشابهی را به عنوان نقل قول به مقالات علوم اجتماعی و علوم طبیعی ندارند. علاوه بر این، مقالات مجلات هنر و علوم انسانی اغلب منابع غیر مجله (به عنوان مثال، کتاب ها، آهنگ های موسیقی، آثار هنری و ادبیات) را ارجاع می دهند.

مجلات الکترونیکی

همان طور که قبلا ذکر شد، ماموریت اصلی Thomson Scientific این است که دسترسی به مجله های مهم و تاثیر گذار در جهان را بدون توجه به رسانه ای که در آن منتشر شده است، به دست آورید. انتشارات استاندارد، محتوای مجلات، تنوع بین المللی و تحلیل استناد در هنگام ارزیابی یک مجله الکترونیکی مورد توجه قرار می گیرند.

فرمت مجلات الکترونیکی برای Thomson Scientific بسیار مهم است. دستورالعمل هایی برای قالب مجلات الکترونیکی تعین شده است که پیروی از این دستورالعمل ها، کمک می کند تا اصطلاحات صحیح مقالات را تهیه و ابهام در استناد مقالات را کاهش دهد.


لطفا تیک من ربات نیستم را بزنید

ثبت سفارش

ثبت سفارش

راه های ارتباطی