دانشگاه علوم پزشکی تبریز، میزبان سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، میزبان سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، میزبان سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی

سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی 30 بهمن ماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می‌شود.


به گزارش روابط عمومی موسسه اشراق، «سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی» با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان همراه با امتیاز بازآموزی برگزار خواهد شد.

محورهای این سمپوزیوم شامل کاربرد نانوفناوری در فناوری‌های سلول‌های بنیادی، کاربرد نانوفناوری در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی و نیز نانوفناوری در عرصه فناوری‌های همگرا: میکروفلوئیدیک، فناوری On Chip، فناوری ویرایش ژنی CRISPR و فناوری ارگانوئید است.

در حاشیه این سمپوزیوم، کارگاه تجاری‌سازی ایده تا پدیده در سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی و عرصه فناوری همگرا در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تاریخ 29 بهمن ماه جاری برگزار خواهد شد.

پر بازدید ترین نوشته ها