حیطه های اولویت دار تحقیقاتی در آموزش پزشکی اعلام شد

سه شنبه، 09 آبان 1396
حیطه های اولویت دار تحقیقاتی در آموزش پزشکی اعلام شد
1 دقیقه
531 بازدید
0 لایک
0 دیدگاه
گزارش روابط عمومی موسسه اشراق  و به نقل از مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص محتوای طرح های تحقیقاتی مورد پذیرش در دومین فراخوان مرکز گفت: مطابق با تصمیمات اتخاذ شده...

گزارش روابط عمومی موسسه اشراق  و به نقل از مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص محتوای طرح های تحقیقاتی مورد پذیرش در دومین فراخوان مرکز گفت: مطابق با تصمیمات اتخاذ شده و در جهت انجام رسالت های مرکز، حوزه ها و عناوین دارای اولویت به تفکیک هر حوزه تخصصی و نوع طرح اعلام شده است.

دکتر سعید عسگری افزود: با توجه به نزدیک شدن به زمان خاتمه پذیرش طرح های تحقیقاتی (نیمه آبان ماه)، انتظار می رود که محققان و پژوهشگران در حوزه آموش پزشکی با مشارکت فعال خود در این عرصه مهم و تاثیر گذار، موجبات ارتقا بیش از پیش نظام آموزش پزشکی را در کشور فراهم آورند.

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: در دومین فراخوان این مرکز، طرح های مینی گرنت و ترویجی در اولویت نبوده و بلکه طرح های توسعه ای و راهبردی ای در اولویت قرار خواهند گرفت تا از این طریق بتوان به مشکلات کلان و مهمی در سطح ستاد وزارت، کلان مناطق ده گانه آمایشی و دانشگاه های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حل کنند.

عناوین طرح ها؛

حوزه برنامه ریزی درسی:

طرح های توسعه ای «ارائه الگوی پیاده سازی آموزش های بین حرفه ای (برنامه درسی بین حرفه ای) در نظام سلامت در دانشگاه»
طرح های راهبردی «امکان سنجی و طراحی فرایند تمرکز زدایی برنامه ریزی درسی در سطح مناطق آمایشی و دانشگاه های علوم پزشکی با تاکید بر مقاطع عمومی (undergraduate)» و «طراحی الگوی مدیریت برنامه درسی پنهان»
حوزه آموزش مجازی:

طرح های توسعه ای «طراحی، استقرار و ارزشیابی یادگیری ترکیبی در دانشگاه علوم پزشکی الف (در دو فاز طراحی و اجرا)»
طرح های راهبردی «ارائه برنامه جامع توسعه آموزش مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی  ایران» و «آینده پژوهی و آینده نگاری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی در ایران»
حوزه روش تدریس:

طرح های راهبردی «توسعه بسته سیاستی بهبود کیفیت روشهای تدریس»
حوزه روانشناسی شناختی و تربیتی:

طرح های راهبردی «طراحی و تدوین بسته های آموزشی جهت ارتقاء توانمندی اساتید در حوزه نظریه های یادگیری پروژه دانش پژوهی در حوزه محصولات آموزشی»
حوزه مدیریت و رهبری آموزشی

طرح های توسعه ای «توسعه الگوی مدیریت مناطق آمایشی (توسعه ای در سطح مناطق آمایشی)» و «طراحی نقشه راه تحقق دانشگاه نسل سوم و چهارم  در دانشگاه»
طرح های راهبردی :
«توسعه بسته سیاستی نیل به مرجعیت  در علوم پزشکی»
«تدوین چارچوب مدیریت تغییر در فاز گذار به دانشگاه نسل سوم و چهارم»
«طراحی مدل برآورد نیروی انسانی مورد نیاز/ ظرفیت پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی علوم پزشکی»
«طرا حی و استقرار نظام تامین و تخصیص مالی پایدار، عدالت محور آموزش عالی سلامت»
«توسعه الگوی تعیین مزیت های نسبی علم و فناوری در دانشگاه های علوم پزشکی»
«توسعه الگوی برنامه ریزی ماموریت گرایی و تمایز در دانشگاه های علوم پزشکی»
 


لطفا تیک من ربات نیستم را بزنید

ثبت سفارش

ثبت سفارش

راه های ارتباطی