منابع و دروس مجموعه شهرسازی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد منابع و دروس مجموعه شهرسازی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

منابع و دروس مجموعه شهرسازی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

منابع و ضرایب مجموعه شهرسازی ( طراحی شهری ، برنامه ریزی شهری و منطقه ای) در آزمون مقطع کارشناسی ارشد رشته شهرسازی ، در واقع مفصلی بین علوم گوناگون است ، از علوم انسانی گرفته ، همانند جامعه ش


به گزارش روابط عمومی موسسه اشراق  به نقل از ساعد نیوز، شهرسازی، یکی از رشته هایی است که در نیم قرن اخیر توجه بسیاری به آن شده است و دانشکده و کالج های معروف بسیاری به آن روی آورده اند. این رشته، امروزه، کمک شایانی به حل معضلات در سطح شهر و کل جوامع کرده است و توانسته جایگاه ویژه ای برای خود کسب کند.

رشته شهرسازی، در واقع مفصلی بین علوم گوناگون است، از علوم انسانی گرفته، همانند جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت و ... تا علوم فنی و مهندسی، همانند عمران، تاسیسات، ترافیک، حمل و نقل و ... و هنر، همانند طراحی، معماری و ....به همین دلیل جزو رشته های شناور محسوب می شود.
هم اکنون رشته شهرسازی در مقطع کارشناسی ارشد دو زیر مجموعه دارد:
1. برنامه ریزی شهری و منطقه ای 
2. طراحی شهری

مواد امتحانی و ضرایب دروس رشته طراحی شهری :

1.زبان عمومی و تخصصی با ضریب1
2 .مباحث عمومی شهرسازی ایران با ضریب1
3. مبانی نظری معماری با ضریب2
4. تاریخ معماری وشهرسازی با ضریب2
5. تحلیل فضاهای معماری و شهری با ضریب3
6. آزمون عملی اسکیس با ضریب5

مواد امتحانی و ضرایب دروس رشته برنامه ریزی شهری و منطقه ای :
1.زبان عمومی و تخصصی با ضریب 2
2.مباحث عمومی و شهرسازی ایران با ضریب 2
3.مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری ومنطقه‌ای با ضریب 3
4.تاریخ شهر و شهرسازی با ضریب3
5.آمار و ریاضیات با ضریب 2

 منابع مفید برای کارشناسی ارشد طراحی شهری و برنامه ریزی شهری و منطقه ای:

طراحی شهری:

1. کنگانی، محمد – واژه‌نامه تخصصی طراحی شهری – نشر سمر
2. مدنی‌پور، علی – طراحی فضای شهری – شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری
3. براند فری، هیلدر – طراحی شهری (به سوی یک شکل پایدارتر شهر) - مترجم: حسین بحرینی – شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری
4. فون مایس، پی‌یر – نگاهی به مبانی معماری (از فرم تا مکان) – مترجم: سیمون آیوازیان – دانشگاه تهران
5. بنتلی، ای‌ین؛ الکک، آلن؛ مورین، پالن؛ گلین، سومک؛ اسمیت، گراهام – محیطهای پاسخده – مترجم: دکتر بهزادفر – دانشگاه علم و صنعت
6. حبیبی، سیدمحسن؛ مقصودی، ملیحه – مرمت شهری – دانشگاه تهران
7. قبادیان، وحید – مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب – دفتر پژوهشهای فرهنگی
8. حبیبی، سیدمحسن – از شار تا شهر – دانشگاه تهران
9. بحرینی، حسین – تحلیل فضاهای شهری – دانشگاه تهران
10. چرمایف، سرج؛ الکساندر، کریستوفر – عرصه‌های زندگی جمعی و زندگی خصوصی – مترجم: حسین بحرینی – دانشگاه تهران
11. بحرینی، حسین – تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی – دانشگاه تهران
12. لینچ، کوین – تئوری شکل شهر – مترجم: حسین بحرینی – دانشگاه تهران
13. اوستروفسکی، واتسلاف – شهرسازی معاصر – مترجم: لادن اعتضادی – مرکز نشر دانشگاهی
14. بحرینی، حسین – فرآیند طراحی شهری – دانشگاه تهران
15. مانیا گولامپونیانی، ویتوریو – معماری و شهرسازی در قرن بیستم – مترجم: لادن اعتضادی – دانشگاه شهید بهشتی
16. گلکار، کوروش – کندکاوی در تعریف طراحی شهری – مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ایران
17. بیکن، ادموند – طراحی شهرها – مترجم: فرزانه طاهری – مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
18. توسلی، محمود؛ بنیادی، ناصر – طراحی فضای شهری – مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
19. توسلی، محمود – طراحی شهری در بخش مرکزی تهران - مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
20. شفیعی، سعید؛ مبانی و فنون طراحی شهری
21. یازوسکی، اندره؛ مبانی طراحی شهری؛ ترجمه راضیه رضازاده و عباس زادگان؛ انتشارات دانشگاه علم و صنعت
22. توسلی، محمود؛ اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی ایران
23. گیدیون، زیگفرید؛ فضا، زمان و معماری؛ ترجمه: منوچهر مزینی
24. براند، هیلن؛ معماری اسلامی؛ ترجمه: شیرازی
25. پیرنیا، محمد کریم؛ سبک‌شناسی معماری ایران
26. پیرنیا، محمد کریم؛ آشنایی با معماری اسلامی ایران
27. بنه‌ولو، لئوناردو؛ تاریخ شهر
28. بنه‌ولو، لئوناردو؛ آشنایی با تاریخ معماری
29. کریر، راب؛ فضاهای شهری؛ ترجمه: خسرو هاشمی‌نژاد
30. چینگ؛ معماری، فرم، فضا و نظم
31. توسلی، محمود؛ ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران
32. سلطان‌زاده، حسین؛ فضاهای شهری در بافت تاریخی؛ انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای:
1. زیاری، کرامت ا....؛ اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای؛ یزد: دانشگاه یزد؛ 1378.
2. مشهدی زادة دهاقانی، ناصر؛ تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران؛ چاپ سوم؛ 1378
3. شیعه، اسماعیل؛ مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات، 1379.
4. با شهر و منطقه در ایران-اسماعیل شیعه
5. موریس، جیمز؛ تاریخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتی؛ ترجمه: راضیة رضازاده؛ تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ دوم، 1374.
6. زیاری، کرامت ا...؛ برنامه ریزی شهرهای جدید؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ 1379.
7. معصومی اشکوری، سید حسن؛ اصول و مبانی برنامه‌ریزی منطقه‌ای؛ 1376
8. از شار تا شهر-دکتر سید محسن حبیبی
9. شوای، فرانسواز؛ شهرسازی، تخیلات و واقعیات؛ ترجمه: دکتر سید محسن حبیبی؛ تهران: دانشگاه تهران، موسسة انتشارات و چاپ، 1375.
10. برنامه ریزی شهری در ایران-دکتر غلام حسین مجتهدزاده-انتشارات پیام نور
11. جغرافیای شهری ایران-دکتر اصغر نظریان-انتشارات پیام نور
12. کتاب سبز (راهنمای شهرداریها)-جلد پنجم: طرحهای شهری در ایران
13. دانشور، تورج، طرح ریزی کالبدی و برنامه ریزی منطقه ای در ایران- سال 1381
14. احسن، مجید – مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی (جلد اول) – مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران – 80-1379
15. پاپلی یزدی، محمدحسین و رجبی سناجردی، حسین – نظریه‌های شهر و پیرامون – سمت – 1382
16. جنگجو، شهرام؛ خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای؛ پردازش
17. جنگجو، شهرام؛ مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای؛ پردازش
18. سیف الدینی، فرانک، زبان تخصصی در برنامه ریزی شهری، آییژ، چاپ اول 1381

پر بازدید ترین نوشته ها