نحوه امتیاز بندی چاپ مقاله ی مستخرج از پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد

یکشنبه، 26 دی 1395
نحوه امتیاز بندی چاپ  مقاله ی مستخرج از پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد
2 دقیقه
5244 بازدید
2 لایک
0 دیدگاه
امتیاز چاپ مقاله برای دانشجویان کارشناسی ارشد

 جهت اخذ دو نمره پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان می بایست مقالات مستخرج از پایاننامه خود را در یکی از ژورنالهای معتبر پذیرش و یا به چاپ برسانند دانشگاه آزاد اسلامی جدول ارزیابی مقالات را به شرح زیر ارائه داده است:

 1- مقـالات چاپ شده مستخـرج از پایان نامـه در مجلات معتبـر داخلی یا خـارجی:   

  • پذیرش یا چـاپ مقـاله در در مجلات ISI حداکثـر 2
  • مجلات انگلیسی زبان غیر ISI حداکثـر 1/5
  • مجلات علمی-پژوهشی داخلی حداکثـر 1/5
  • مجلات علمی- تـرویجی مصوب وزارت علوم یا دانشگاه آزاد اسلامی حداکثـر 1
  • مجلات علمی معتبر  حداکثـر 0/5

2- مقالات چاپ شده مستخـرج از پـایـان نامـه در کنفرانس های علمی:

  • چاپ مقـالات در کنفـرانس های خـارجی حداکثـر 1
  • و ملّی حداکثـر 0/5
  • منطقـه ای حداکثـر0/4

نمره مقاله :

برای دانشجویان کارشناسی ارشد، حداکثر نمره ای که توسط هیات داوری برای دانشجو در نظر گرفته می شود 18 از 20 است. 2 نمره ی دیگر، به مقاله اختصاص دارد که پس از ارائه مدارک مربوط به پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج شده از پایان نامه  ، بر اساس نوع و درجه مجلات و با نظر شورای پژوهشی اختصاص می یابد.

انصراف از تهیه و ارائه مقاله :

در صورتی که دانشجو تمایلی برای نگارش، اخذ پذیرش و یا چاپ مقاله نداشته باشد می تواند با تکمیل فرم مربوطه انصراف خود را در این مورد اعلام نماید. در این صورت ارزیابی کیفی پایان نامه دانشجو حداکثر بسیار خوب و از نظر کمی حداکثر نمره 18 ارزیابی خواهد شد .

مهلت ارائه مقاله :

جهت تخصیص نمره به مقاله ، دانشجو موظف است حداکثر 6 ماه پس از دفاع در صورت عدم وجود مشکل نظام وظیفه نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوط به مقاله ( نسخه نگارش شده مقاله ، نامه پذیرش یا چاپ شده مقاله ) و اخذ تایید استادان راهنما و مدیر گروه در فرم مربوطه اقدام نماید، و سپس فرم را به امور پژوهشی تحویل دهد .
تمدید مهلت ارائه مقاله :

با درخواست دانشجو (تکمیل فرم مربوطه) و با در نظر گرفتن مراحل پیشرفت چاپ یا پذیرش مقاله و کیفیت و نوع مجله و با تایید شورای گروه تخصصی مربوطه و شورای پژوهشی دانشگاه ، این مدت می تواند تا 3 ماه دیگر نیز تمدید شود مشروط بر اینکه از بازه زمانی لغو معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول نگردد و هیچ گونه منعی برای طولانی شدن روند فراغت از تحصیل دانشجو وجود نداشته باشد .

عدم ارائه به موقع مدارک مقاله

بعد از مهلت داده شده ( 6 ماه ) در صورت عـدم ارائه مدارک ، شورای پژوهشی مجاز خواهـــد بود نمره کسب شده در جلسه دفاع را به عنوان نمره نهایی در صورتجلسه دفاع درج نماید و حــوزه پژوهش از پذیرش مــدارکی که احتمالا" بعد از مهلت مقرر توسط دانشجو و یا گروه تخصصی مربوطه ارائه می شود معذور می باشد .

ثبت نمره مقاله :

بررسی دقیق مجله ای که مقاله در آن چاپ شده است یا از آن پذیرش چاپ دریافت کرده است ، بر اساس بخشنامه شماره به عهده شورای پژوهشی هر دانشگاه است و تا زمانی که اعتبار مجله توسط ایشان تایید نشده باشد مجله مورد نظر مورد پذیرش نخواهد بود و دانشجو نخواهد توانست به اعتبار مقاله چاپ شده یا پذیرش شده در آن، فارغ التحصیل شود یا نمرات چاپ مقاله را دریافت نماید . پس از مشخص شدن وضعیت مقاله دانشجو ( ارائه مدارک مربوط به نگارش ، پذیرش یا چاپ مقاله) فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامـــه توسط مدیریت پژوهشی تنظیم و پس از تایید استادان راهنما و مدیر گروه تخصصی ، نمره مربوط به مقاله یا مقالات ارائه شده با توجه به جدول ذیل مشخص و نمره نهایی ( جمع نمره دفاع و مقاله یا ثبت اختراع ) در فرم مربوطه درج می گردد .

 حداکثر نمره برای هر مقاله

جدول ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی


لطفا تیک من ربات نیستم را بزنید

ثبت سفارش

ثبت سفارش

راه های ارتباطی