نحوه نوشتن بخش روش کار مقاله Material & Method

چهارشنبه، 29 فروردین 1397
نحوه نوشتن بخش روش کار مقاله Material & Method
5 دقیقه
5291 بازدید
0 لایک
0 دیدگاه
روش کار بخشی از مقاله علمی شما می باشد که بیشترین توجه داوران مجلات به این قسمت می باشد. در این مقاله شما را با نحوه نوشتن بخش روش کار مقاله علمی آشنا خواهیم کرد.

بخش روش کار و یا مواد بسیار مهم بوده و داوران زیاد به این قسمت دقت می کنند. چرا که اگر اشکالاتی در دیگر قسمت های مقاله باشد قابل ویراستاری و تغییر است اما اشتباه در روش کار فرایند پژوهش را در بر می گیرد و قابل جبران نمی باشد. وقتی یک پژوهشی انجام شد و به فرضیات و منطق انجام پژوهش پرداخت، باید در قسمت روش کار مراحل را به صورت دقیق برای خوانندگان توضیح داده شود. اين مباحث در بخش “روش” مطرح مي‌شود. روش به صورت جزئي و دقيق، ويژگي آزمودني‌ها و مواد و دستگاه‌هاي استفاده شده را به همان صورت و ترتيبي كه در فرايند تحقيق مورد استفاده قرار گرفته، تشريح مي‌كند. دقت در ارائه جزئيات مطالب بايد به گونه‌اي باشد كه هر فرد ديگري دقيقا بتواند پژوهش شما را تكرار  نمايد. در کل، روش کار بایستی طوری نوشته شود که اگر افراد دیگر بخواهند کار را تکرار کنند مشکلی نداشته باشند. اعتبار نتایج تا حدود زیادی بستگی به انتخاب روش درست دارد.

ساختار کلی نوشتن روش کار Material & Method

 •  روش تحقیق

 اشاره به روش تحقیق مورد استفاده از بین روش‌های مختلف دارد از جمله:

 روش تاریخی، توصیفی، پیمایشی یا زمینه یابی، تحلیل محتوا، میدانی، مورد پژوهی، همبستگی، آزمایش میدانی، آزمایشی یا تحقیق علّی و روش علّی – مقایسه ای.

 • شركت كننده ها (Subjects):

  در اين قسمت تعداد نمونه هاي شركت كننده در پژوهش (انسان ، حيوان و …) جنس ، سن و ساير اطلاعات لازم درباره آنها و نيز نحوه شركت دادن آنان بر پژوهش نوشته مي شوند. روش نمونه گيري يا علت حذف برخي نمونه ها نيز بايستي بيان شود. معيارهاي پذيرش و عدم پذيرش نمونه ها (including, exculding criteria) باید آورده شود.

 •  نمونه و روش نمونه گیری

در این بخش حجم نمونه همراه با مشخصات دموگرافیک یا جمعیت شناختی، روش نمونه گیری مورد استفاده و افت احتمالی نمونه‌ها توضیح داده می شود. در این قسمت می‌توان از نمودارهایی استفاده کرد که میزان افت آزمودنی‌ها در هر مرحله از پژوهش را نشان می‌دهد. قابل ذکر است که در پژوهش‌های آزمایشی مربوط به حوزه علوم پزشکی باید از فرمت کونسورت استفاده نمایید. در صورتي كه از مواد يا وسايل خاصي استفاده مي شود، از قبيل مواد شيميايي و داروها، به گونه اي كه ساير پژوهشگران بتوانند شرايطي دقيقاً مشابه به شرايط شما پديد آورند را ذكر كنيد.
در صورتي كه از نام تجارتي خاصی استفاده مي كنيد بايد نام شيميايي يا ماده فعال آن را در اولين قسمتي كه نامي از آن به ميان آمده به طور كامل ذكر كنيد. بعضي مجلات از شما مي خواهند كه نام و نشاني تهيه كننده يا سازنده مواد را در مقاله بيان كنيد. همواره مقدار دقيق دوز داروها را بگوئيد، همچنين ذكر كنيد كه محلولها را با چه غلظتي و چگونه تهيه كرده ايد.

 •  ابزارهای جمع آوری داده ها

اشاره به ابزارها همراه با مشخصات آن‌ها از جمله روایی و پایایی، زمانی که از ابزارهای استاندارد استفاده می شود. همچنین توضیح فرایند ساخت ابزار و مشخصات آن زمانی که ابزار جدید ساخته می‌شود.

 • روش جمع آوري داده ها:

در اين جا ابزارهاي پژوهش بيان مي شود. منظور دستگاهها، ابزارآلات، آزمونها، پرسش نامه و نظاير آن مي باشند. اگر اسباب و تكنيك ها شناخته شده هستند يا در متون استاندارد وجود دارند نيازي به اطلاعات بيشتر نيست ولي براي لوازمي كه كمتر شناخته شده اند، بايد اسم ، نوع و نام توليد كننده ذكر شود.
درباره آزمون ها و پرسشنامه به ويژه درباره روايي (validity) و پایایی (reliability) آنها توضيحات لازم بايد داده شود. در معرفي پرسش ها و آزمونها، ذكر تعدادي سؤال يا ماده نمونه در متن مقاله (در بخش روشها ) ضروري است. در صورت لزوم نمونه كامل پرسشنامه يا آزمونها را در بخش پيوست بياوريد. 

 •  شیوه‌های جمع آوری داده‌ها

اشاره به مراحل متوالی طی شده در راستای جمع آوری اطلاعات و چگونگی انجام کار توسط پژوهشگر.

 •  روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها

 اشاره به عنوان آزمون یا آزمون‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها.

 • شيوه اجرا (Procedure)

در اين بخش تمام مراحل اجرا پژوهش به طور خلاصه وصف مي شود. به طور مشخص در اين قسمت نحوه انتخاب گروههاي تجربي و مشاهده دستورالعمل هايي كه به آزمودني ها داده شده، طريقه اعمال متغير مستقل بر متغير وابسته، طرح پژوهش، تعاريف متغيرها و اين كه براي شركت كنندگان در آزمايش يا آزمودني ها دقيقاً چه اتفاقاتي رخ داده است، توضيح داده مي شود. در مورد روشهاي شيميايي يا آزمايشگاهي علاوه بر ذكر خصوصيات مواد و و تغييرات (Specificity) اختصاصي بودن، (Sensivity) كيت هاي به كار رفته، حساسیت (Sensivity)، اختصاصي بودن (Specificity) و تغییرات در اندازه گيري يك نمونه بايد ذكر شود.

 • رعايت اخلاق تحقيق

رضايت هاي كسب شده و بخصوص بازنگري طرح تحقيق و تصويب آن توسط كميته اخلاق در پژوهش بايد ذكر شود.

 •  روشهاي تحليل آماري

روش هایی که برای تجزیه و تحلیل نتایج آماری استفاده شده باید ذکر شود اما آوردن نام نرم افزار مورد استفاده لازم نيست. اكثر آزمونها شناخته شده هستند و نيازي نيست كه آنها را توضيح دهيد در صورتي كه روشي شناخته شده نيست بايد منبع استخراج آن را ارائه كنيد .

نکات کلیدی نوشتن روش کار Material & Method

۱- بخش روش کار از سه قسمت نسبتاً مجزا تشکیل شده است :

 •  شركت كنندگان و طرح پژوهش
 •  ابزار يا تكاليف
 •  شيوه گردآوري داده‌ها (براي طرح‌هاي غير آزمايشي) يا مراحل اجراي آزمايش يا مداخله (براي طرح‌هاي آزمايشي). 

۲- در بخش شركت كنندگان و طرح پژوهش هيچ‌گونه نتيجه‌اي را بيان نكنيد.

۳- ابتدا مشخصات شركت كنندگان را ذكر كنيد. چه كساني، چه تعدادي و با چه ويژگي‌هايي انتخاب شده‌اند.

۴- نحوه انتخاب شركت كنندگان و داوطلب بودن يا نبودن آن‌ها ذكر شود.

۵- تا حد ممكن ويژگي‌هاي جمعيت شناختي شركت‌كنندگان بيان شود. براي مثال، تعداد دختر و پسر شركت كننده، ميانگين يا دامنه سني آن‌ها، سطح تحصيلات و طبقه اقتصادي – اجتماعي آن‌ها.

۶- تمام كنترل‌هايي كه براي جلوگيري از اريب انتخاب افراد صورت گرفته بايد ذكر شود. 

۷- اگر پژوهش از نوع آزمايشي است، نحوه دستكاري متغير (هاي) مستقل و شيوه كنترل متغيرهاي مزاحم براي شكل گيري گروه‌ها و اگر غير آزمايشي است نحوه طبقه بندي صورت گرفته يا انتخاب گروه‌هاي از قبل شكل گرفته دقيقاً تشريح شود. براي طرح‌هاي پيمايشي و همبستگي ذكر نوع مطالعه در ابتدا يا انتهاي توصيف مشخصات شركت كنندگان كفايت مي‌كند.

۸- ابزار استفاده شده در پژوهش مي‌توانند شامل پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه، مقياس‌هاي درجه‌بندي و آزمون‌ها باشند. در گزارش ابزار استفاده شده ابتدا اين ابزار توصيف شوند، سپس شيوه نمره‌گذاري آن‌ها ذكر شود و در پايان ويژگي‌هاي روانسنجي (نظيراعتبار و روايي) آن‌ها مورد اشاره قرار گيرد.

۹- در قسمت مراحل اجراي آزمايش يا شيوه گردآوري داده‌ها بايد هر عملي را كه قبلاً توصيف نشده و پژوهشگر (ان) ديگر براي تكرار مطالعه به دانستن آن نياز دارند توصيف شود. ترتيب خاص گام‌هاي برداشته شده براي مطالعه، نحوه آموزش پرسشگران (يا آزمونگران يا آزمايشگران) زمان‌بندي پژوهش، دستورالعمل داده شده به شركت كنندگان و اطلاعات اوليه داده شده به آن‌ها درباره هدف پژوهش و يا نحوه اجراي مطالعه (اجرا فردي بوده يا گروهي، طول مدت زمان اجرا، مكان اجرا و مواردي از اين قبيل) نكاتي است كه در اين قسمت بيان مي‌شود.

موسسه علمی پژوهشی اشراق با بیش از 5 سال سابقه در زمینه چاپ مقالات در نشریات معتبر با ضریب تاثیر مثبت همواره با ارائه خدمات حرفه ای و تخصصی  و مشاوره های تخصصی رایگان در خدمت پژوهشگران بزرگوار است.
موسسه اشراق، مسیر چاپ مقاله در مجلات مورد تایید وزارت علوم را برای پژوهشگران و محققین  هموار می سازد و با ارائه خدمات ترجمه، فرمت بندی و مشاوره رایگان در خصوص انتخاب مجله مناسب، آنها را یاری می رساند.
برای ثبت سفارش میتوانید با شماره های 09149724933 و یا 04133373424 با کارشناسان موسسه تماس حاصل نمایید و از مشاوره آنها بهره مند شوید و یا درخواست خود را از طریق ایمیل  isiisc2011@gmail.com  ارسال نمایید تا مشاور های مورد نیاز برای شما ارائه شود.


لطفا تیک من ربات نیستم را بزنید

مطالب منتخب
جدیدترین مطالب
استخراج مقاله انگلیسی از پایان نامه انگلیسی به صورت اورژانسی

تعرفه نگارش مقاله از پایان نامه

استخراج مقاله وزارتین از پایان نامه در تمامی تخصص ها

نگارش مقاله از پایان نامه و ارسال به مجلات معتبر بین المللی

نگارش مقاله فرانسوی از پایان نامه با ارزان ترین قیمت در موسسه اشراق

نوشتن مقاله از پایان نامه جهت ارسال به نشریات معتبر بین المللی

نوشتن مقاله برای مجلات علمی پژوهشی از پایان نامه

رایج ترین اشتباهات در نوشتن مقاله از پایان نامه

مهم ترین و پرکاربردترین اصول در نوشتن مقاله از پایان نامه

هرآنچه که در خصوص سابمیت مقاله باید بدانید
ثبت سفارش

ثبت سفارش

راه های ارتباطی