پرداخت وام مازاد به دانشجویان دکتری دارای پایان نامه کاربردی پرداخت وام مازاد به دانشجویان دکتری دارای پایان نامه کاربردی

پرداخت وام مازاد به دانشجویان دکتری دارای پایان نامه کاربردی

به دانشجویان دکتری که دارای پایان نامه کاربردی باشند وام مازاد پرداخت می شود.


به دانشجویان دکتری که دارای پایان نامه کاربردی باشند وام  مازاد پرداخت می شود.

به آن دسته از دانشجویان دکتری دوره ی روزانه که پایان نامه کاربردی و تقاضا محور داشته باشند و توسط معاونت پژوهشی دانشگاه تایید شده باشد ،از مهر ماه 96،مبلغ 25 میلیون ریال وام ضروری پرداخت خواهد شد.دانشجویان واجد شرایط می توانند تا 15 تیر 96 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 

 

 

 

پر بازدید ترین نوشته ها