شبکه نخبگان اساتید راه اندازی شد.  شبکه نخبگان اساتید راه اندازی شد.

 شبکه نخبگان اساتید راه اندازی شد.

شبکه نخبگان توسط باشگاه پژوهشگران جوان بین دانشجویان و توسط پژوهشگاه مرکزی بین اساتید فعال خواهد شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه اشراق و به نقل قول از دکتر رنجبر که با تاکید بر لزوم حمایت همه جانبه دانشگاه از نخبگان در جامعه گفت: پژوهشگاه مرکز ی دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه و به منظور حمایت از نخبگان دارای برنامه های و سیاست های ویژه ای است که به زودی اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به اهداف و اولویت های پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، گفت: برنامه ریزی برای راه اندازی شبکه نخبگان اساتید از برنامه ها و اولویت های اصلی پژوهشگاه است.
سرپرست پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در واقع شبکه نخبگان توسط باشگاه پژوهشگران جوان بین دانشجویان و توسط پژوهشگاه مرکزی بین اساتید فعال خواهد شد.
وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی 50 درصد ظرفیت آموزش عالی کشور را برعهده دارد، خاطر نشان کرد:‌ باید سیاستهای دانشگاه آزاد اسلامی را به سمت تجاری سازی فعالیت های پژوهشی سوق دهیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر رنجبر، مهم‌ترین کارکرد دانشگاه‌ها در حال حاضر را حل مسئله دانست و گفت: هنر دانشگاه در این عصر، رفع نیازهای صنعت و جامعه و چاره‌اندیشی و حل مشکلات آنها در جهت افزایش رفاه و معیشت مردم است.

پر بازدید ترین نوشته ها