تفاوت میان بیانیه پایان نامه و جمله ی عنوان در چیست؟ تفاوت میان بیانیه پایان نامه و جمله ی عنوان در چیست؟

تفاوت میان بیانیه پایان نامه و جمله ی عنوان در چیست؟

چه تفاوتی میان بیانیه پایان نامه و جمله ی عنوان وجود دارد؟


تفاوت میان بیانیه پایان نامه و جمله ی عنوان در چیست؟

بیانیه ی پایان نامه به ما میگوید که کل مقاله در مورد چیست.

جمله ی عنوان به ما میگوید که محتوای اصلی یک پاراگراف  در مورد چیست.

 

جایگاه بیانیه پایان نامه و جمله عنوان  در پایان نامه

بیانیه ی پایان نامه معمولا در پایان مقدمه قرار می گیرد.

جمله ی عنوان در ابتدای هر  پاراگراف قرار می گیرد.

 

روش های تولید ایده برای موضوع مقاله

 1. نوشته ی آزاد  _ یعنی نوشتن بدون توقف در یک دوره ی زمانی معین ،در مورد موضوع داده شده.نوشتن بدون نگرانی از املا ،نقطه گذاری ودستور زبان.هر آنچه که به ذهنتان می آید بنویسید.انجام این کار باعث می شود گنجینه ی پنهان ذهنتان را کشف کنید و آشکار نمایید.
 2. لیست کردن _ یک لیست سریع از ایده هایی که در باره ی موضوع مقاله دارید را آماده کنید.سپس یکی از انهایی را که حس می کنید بهترین موضوع است انتخاب نمایید.
 3. دسته بندی _ ایده های خود را بر روی یک کاغذ گروه بندی کرده و با استفاده از خطوطی به هم ارتباط دهید.
 4. مجله _ در ذهن خود مجله ای مناسب با مقاله خود، در نظر بگیرید.چون هر مجله ای مقاله هایی با موضوعات خاص را پذیرش می کند پس این روش ،یک روش فوق العاده  برای نوشتن موضوع مقاله شما است.

 

 

3بخش  اصلی یک مقاله عبارت است از:

 1. مقدمه (Introduction)
 2. متن اصلی مقاله (Body)
 3. نتیجه گیری (Conclusion)

 

 

مقدمه (Introduction)

 مقدمه یکی از بخش های اصلی یک مقاله علمی است که همچون دریچه ای خواننده را از دنیای بیرون به دنیای درون مقاله می برد و در حکم نقشه ای است برای مطالعه ی کل مقاله.

مقدمه مقاله بعد از چکیده مقاله نوشته می شود و اولین بخشی است که بعد از چکیده خوانده می شود. به همین خاطر ، مقدمه  و به خصوص پاراگراف اول آن باید به اندازه کافی برای خواننده جذاب باشد تا نظر مثبتی در خصوص کل مقاله پیدا کند.

 

 

متن اصلی مقاله(Body)

بعد از مقدمه،متن اصلی و بدنه ی مقاله نوشته می شود که شامل بخش های زیر است:

 • مواد و روش ها (material and methods)
 • یافته ها (results)
 • بحث (discussion)
 •  

اطلاع از نقش این اجزا به نویسنده کمک می کند تا بتواند مقاله ی بهتری نگارش کند و مخاطبان و خوانندگان بیشتری را جذب کند و احتمال پذیرش در مجلات بین المللی را افزایش دهد.

 

 

نتیجه گیری(Conclusion)

نوشتن نتیجه گیری برای یک مقاله کاری دشوار است .اکثر نویسندگان این سوال را در ذهن خود دارند که "اگر همه چیز در متن مقاله بیان شده است پس در نتیجه گیری چه چیزی باید نوشته شود؟"

نتیجه گیری آخرین بخش یک مقاله است که خوانده می شود به خاطر همین بایستی مختصر و ساده نوشته شود تا موثر تر  باشد.وقتی بدانیم خواننده یا داوران مقالات انتظار چه چیزی را در نتیجه گیری دارند راحت تر می توانیم این بخش را بنویسیم.اغلب خوانندگان جملات و مطالب تکراری که در مقدمه یا  چکیده ی مقاله ذکر شده را قبول ندارند و دنبال یک نتیجه و مطلب کامل و واضح از کل کار انجام شده هستند.

 

3 هدف اصلی مقدمه عبارت است از:

 1. جلب توجه خوانندگان مقاله
 2. نشان دادن نوع و لحن مقاله
 3. بیان دلیل انجام پژوهش و تحقیق
 4. به خواننده می گوید که مقاله در باره ی چیست؟

 

مهمترین ویژگی نوشتن چیست؟

 1. محتوا : ایده ای که نویسنده سعی میکند به خواننده منتقل کند.
 2. سازمان :ساختاری که در آن ایده ی نویسنده ارائه می گردد.

 

رساترین بیان نوشتن کدام ها هستند؟

 1. صوتی : وقتی نویسنده متن را از زبان خودش بیان کند و مثل یک ربات سخن نگوید.
 2. انتخاب کلمات : وقتی نویسنده از واژگان خاص در نوشتن مقاله ی خود استفاده می کند.

 

 

دو ویژگی نوشتن که خواندن یک مقاله را آسان می کند:

 1. تسلط بر جملات:وقتی نویسنده جملات استفاده شده در مقاله را به گونه ای مرتب و مناسب در کنار هم قرار می دهد.
 2. رعایت دستور مقاله نویسی : وقتی نویسنده نحوه ی نوشتن املایی وگرامری کلمات را رعایت می کند.

 

 

چند نمونه از راههای توسعه و پیشرفت پاراگراف ها

 1. بیان داستانها و حکایات
 2. استفاده از توضیحات و توصیفات
 3. ذکر جزییات
 4. مثال زدن
 5. ارائه آمار و ارقام و تصاویر

 

 

اهداف اصلی نتیجه گیری عبارت است از:

 1. ارایه و نمایش یافته های تحقیق
 2. خواننده آن موضوع و هدفی را که مقاله در مورد آن نوشته شده بود را به خاطر آورد.
 3. به تامل برانگیختن خواننده
 4. برقراری ارتباط میان یافته های پژوهش با تحقیقات و تئوری های پیشین

 

 

 

پر بازدید ترین نوشته ها