واریز هزینه چاپ مقالات علمی برای مجلات، دانشگاهها ، کنفرانس های بین المللی، هم از طریق paypal و هم از طریق مسترکارت در موسسه اشراق انجام می شود.