خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

خدمات کتاب

ثبت سفارش

درباره ما

امتحانات دانشگاه تهران حضوری است

انتشار 18 اردیبهشت 1402

معاون آموزشی دانشگاه تهران از برگزاری امتحانات این دانشگاه به صورت حضوری خبر داد.

امتحانات دانشگاه تهران حضوری است

محمود کمره ای، معاون آموزشی دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم گفت: امتحانات دانشگاه تهران صد در صد حضوری است.

وی افزود: کلاس های در دانشگاه تا 28 خرداد برقرار است و سپس به مدت دو هفته امتحانات پایان ترم برگزار می شود.

معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: بازده امتحانی نیم سال دوم دانشگاه تهران دو هفته و دو روز است که امتحان یک روز آن به دلیل تعطیلی در روز پنج شنبه روز شنبه بعد برگزار می شود.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق