خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

خدمات کتاب

ثبت سفارش

درباره ما

جزئیات نحوه همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اعلام شد

انتشار 23 مرداد 1402

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بخشنامه‌ای جزئیات نحوه همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (نوع الف و ب) را اعلام کرد.

جزئیات نحوه همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه «نحوه همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (نوع الف و ب)» را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها و واحدهای ویژه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد.

طهرانچی در این بخشنامه تأکید کرده است: در راستای تحقق و نیل به اهداف سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی، بسته کاری ارتقای کیفیت و کارآمدی دوره‌های تحصیلی، راه کنش اصلاح و کارآمدسازی نظام جذب، ارزیابی و جبران خدمات اعضای هیأت علمی با بهره گیری از ظرفیت الگوی شبکه‌ای، نحوه همکاری اعضای هیأت علمی تمام‌وقت دانشگاه در دو نوع (الف) و (ب) ابلاغ می‌شود.

براساس این بخشنامه؛ اعضای هیأت علمی تمام‌وقت نوع الف موظف به انجام نظام‌مند 32 ساعت کار علمی و فعالیت شامل آموزش، پژوهش و حضور در واحد براساس جدول زیر هستند.

مرتبه علمی

آموزش در هفته

پژوهش در سال تحصیلی

حضور در هفته

سقف ساعات تدریس با احتساب موظف آموزش

استاد

10 ساعت

راهنمایی 2 پایان نامه کارشناسی ارشد یا 0/5 رساله دکتری تخصصی

14 ساعت

حداکثر 24 ساعت

دانشیار

12 ساعت

راهنمایی 2 پایان نامه کارشناسی ارشد یا 0/5 رساله دکتری تخصصی

12 ساعت

حداکثر 24 ساعت

استادیار

13 ساعت

راهنمایی 2 پایان نامه کارشناسی ارشد یا 0/5 رساله دکتری تخصصی

11 ساعت

حداکثر 24 ساعت

مربی

16 ساعت

راهنمایی 3 پایان نامه کارشناسی ارشد

8 ساعت

حداکثر 24 ساعت

همچنین اعضای هیأت علمی تمام‌وقت نوع ب موظف به انجام نظام‌مند 16 ساعت کار علمی و فعالیت شامل آموزش، پژوهش و حضور در واحد براساس جدول زیر هستند.

مرتبه علمی

آموزش در هفته

پژوهش در سال تحصیلی

حضور در هفته

سقف ساعات تدریس با احتساب موظف آموزش

استاد

7 ساعت

راهنمایی 1 پایان نامه کارشناسی ارشد یا 0/25 رساله دکتری تخصصی

5 ساعت

حداکثر 14 ساعت

دانشیار

8 ساعت

راهنمایی 1 پایان نامه کارشناسی ارشد یا 0/25 رساله دکتری تخصصی

4 ساعت

حداکثر 14 ساعت

استادیار

9 ساعت

راهنمایی 1 پایان نامه کارشناسی ارشد یا 0/25 رساله دکتری تخصصی

3 ساعت

حداکثر 14 ساعت

مربی

12 ساعت

راهنمایی 1 پایان نامه کارشناسی ارشد

4 ساعت

حداکثر 14 ساعت

در این بخشنامه آمده است: اعضای هیأت علمی نوع الف امکان هیچ‌گونه فعالیت آموزشی، پژوهشی و فناوری به صورت تمام‌وقت را در خارج از دانشگاه بدون هماهنگی با واحد و دبیرخانه جذب استان ندارند. همچنین اعضای هیأت علمی نوع الف و ب در مدت زمان حضور موظف در واحد لازم است در فعالیت‌هایی مانند تحقیقات درون و برون سازمانی، فناورانه، مشاوره، داوری مقاله یا رساله، مشاوره آموزشی و فرهنگی- تربیتی دانشجویان، مشارکت در تحصیل درآمدهای غیرشهریه‌ای دانشگاه، درآمدزایی از فعالیت‌های فناورانه، مشارکت در شوراهای علمی و آموزشی، انجام امور اجرایی و نظارتی، آموزش‌های کوتاه مدت، مدیریت آزمایشگاه و کارگاه یا کلینیک و انجام سایر امور محوله از سوی واحد همکاری کنند.

لازم به ذکر است تغییر نوع همکاری اعضای هیأت علمی از نوع الف به نوع ب و بالعکس در چارچوب مفاد این بخشنامه با درخواست عضو هیأت علمی، تأیید واحد و دبیرخانه جذب استان صرفاً در دو مقطع زمانی از سال تحصیلی (اول شهریور و اول بهمن) امکان‌پذیر خواهد بود.

براساس این بخشنامه؛ اعضای هیأت علمی نوع الف و ب در ترم تابستانی یا در مدت استفاده از مرخصی استحقاقی تابستان ساعت آموزش موظف ندارد اما مؤظف پژوهش در سال تحصیلی تداوم خواهد یافت. ساعات حق‌التدریس در ترم تابستانی برای اعضای هیات علمی نوع الف حداکثر تا 8 واحد درسی و نوع ب تا 4 واحد درسی قابل محاسبه است.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق