خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

خدمات کتاب

ثبت سفارش

درباره ما

پذیرش و چاپ یک مقاله روانشناسی

انتشار 22 اسفند 1396
مطالعه 8 دقیقه

علم روانشناسی به بررسی درک موجودات زنده مخصوصاً انسان، از محیط اطراف خود و چگونگی رفتار با آن و همچنین موضوعاتی مانند حافظه، شخصیت، رشد کودک، بیماریهای روانی و روابط اجتماعی می‌پردازد.

پذیرش و چاپ یک مقاله روانشناسی

پذیرش و چاپ یک مقاله روانشناسی

علم روانشناسی به بررسی درک موجودات زنده مخصوصاً انسان، از محیط اطراف خود و چگونگی رفتار با آن و همچنین موضوعاتی مانند حافظه، شخصیت، رشد کودک، بیماریهای روانی و روابط اجتماعی می‌پردازد. در واقع این علم یک علم اجتماعی است که به دنبال درک افراد و گروه‌هاست. رشته روانشناسی شامل گرایشات مختلفی همچون: روانسنجی، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، روانشناسی و علوم تربیتی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، آموزش کودکان استثنایی و ... می‌باشد.

امروزه دانشجویان رشته رواشناسی نیز مانند سایر دانشجویان برای اینکه بتوانند در مقاطع بالای تحصیلی ادامه تحصیل دهند و بورسیه دانشگاه‌های خارجی را کسب کنند و همچنین اساتید هیئت علمی برای اینکه رتبه علمی خود را افزایش دهند، نیاز دارند تا مقالاتی را در مجلات معتبر ISI به چاپ برسانند، تا بدین ترتیب هم مهارت کافی خود را برای نگارش مقاله ISI نشان دهند و هم ثابت کنند که به تمامی مطالب و دروس مقاطع قبلی و اطلاعات علمی قبلی خود تسلط کافی دارند و برای ارتقاء مقطع آموزشی و مرتبه علمی خود، آماده هستند.

ISI یکی از معتبرترین پایگاه‌های علمی دنیاست که مجلات معتبر زیادی در آن نمایه شده است. اما از آنجاییکه تعداد این مجلات ثابت نیست و بدلیل کاهش یا افزایش سطح علمی مجلات، ممکن است مجله‌ای از این لیست حذف و یا به آن اضافه شود، لذا هر ساله این پایگاه لیستی از مجلات معتبر علمی خود را ارائه می‌دهد که بر اساس شاخص ایمپکت فاکتور رتبه‌بندی کرده است. چون اکثر این مجلات تخصصی هستند، لذا جهت افزایش شانس اکسپت و چاپ مقاله پیشنهاد می‌گردد مقاله تدوین شده دقیقاً در مجله تخصصی گرایش مورد نظر مقاله سابمیت شود. مثلاً در رشته روانشناسی، مقاله رواشناسی کودک، شانس چاپ در مجله معتبر ISI روانشناسی صنعتی نخواهد داشت.

در ادامه برای کمک به انتخاب هر چه بهتر مجله مناسب برای سابمیت مقاله، برخی از مجلات معتبر ISI را در حوزه علوم روانشناسی ارائه می‌دهیم:

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX - PSYCHOLOGY, SOCIAL - JOURNAL LIST
Total journals: 62

1..ADVANCES IN EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY

Annual ISSN: 0065-2601

ELSEVIER ACADEMIC PRESS INC, 525 B STREET, SUITE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Social Sciences Citation Index

2.ANALYSES OF SOCIAL ISSUES AND PUBLIC POLICY

Annual ISSN: 1529-7489

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

3.ASIAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1367-2223

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

4.BASIC AND APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0197-3533

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

5.BRITISH JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0144-6665

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

6. CHILD ABUSE & NEGLECT

Monthly ISSN: 0145-2134

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD. LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

7. CULTURAL DIVERSITY & ETHNIC MINORITY PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1099-9809

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

8. CYBERPSYCHOLOGY BEHAVIOR AND SOCIAL NETWORKING

Monthly ISSN: 2152-2715

MARY ANN LIEBERT, INC, 140 HUGUENOT STREET, 3RD FL, NEW ROCHELLE, USA, NY, 10801

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

9. DEVIANT BEHAVIOR

Monthly ISSN: 0163-9625

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

10. EUROPEAN JOURNAL OF PERSONALITY

Bimonthly ISSN: 0890-2070

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA. NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

11. EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0046-2772

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

12. EUROPEAN REVIEW OF SOCIAL PSYCHOLOGY

Annual ISSN: 1046-3283

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

13. GEDRAG & ORGANISATIE

Quarterly ISSN: 0921-5077

UITGEVERIJ LEMMA B V, POSTBUS 85576, DEN HAAG, NETHERLANDS, 2508 CG

Social Sciences Citation Index

14.GROUP DYNAMICS-THEORY RESEARCH AND PRACTICE

Quarterly ISSN: 1089-2699

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

15 .GROUP PROCESSES & INTERGROUP RELATIONS

Bimonthly ISSN: 1368-4302

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

16.INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS

Bimonthly ISSN: 0147-1767

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

17.. JOURNAL FOR THE THEORY OF SOCIAL BEHAVIOUR

Quarterly ISSN: 0021-8308

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

18. .JOURNAL OF APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY

Monthly ISSN: 0021-9029

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

19. JOURNAL OF COMMUNITY & APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 1052-9284

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

20. JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0022-0221

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

21 .JOURNAL OF DIVERSITY IN HIGHER EDUCATION

Quarterly ISSN: 1938-8926

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

22 . JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0022-1031

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

23. JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL BEHAVIOR

Quarterly ISSN: 0022-1465

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

24 . JOURNAL OF INDIVIDUAL DIFFERENCES

Quarterly ISSN: 1614-0001

HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN, GERMANY, D-37085

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

25. JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0261-927X

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

26. JOURNAL OF LOSS & TRAUMA

Bimonthly ISSN: 1532-5024

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

27 . JOURNAL OF NONVERBAL BEHAVIOR

Quarterly ISSN: 0191-5886

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

28 . JOURNAL OF PERSONALITY

Bimonthly ISSN: 0022-3506

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

29. JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY

Monthly ISSN: 0022-3514

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

30. JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT

Bimonthly ISSN: 0022-3891

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

31. JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL ONCOLOGY

Bimonthly ISSN: 0734-7332

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

32. JOURNAL OF RESEARCH IN PERSONALITY

Bimonthly ISSN: 0092-6566

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

33. JOURNAL OF SOCIAL AND CLINICAL PSYCHOLOGY

Monthly ISSN: 0736-7236

GUILFORD PUBLICATIONS INC, 370 SEVENTH AVE, SUITE 1200, NEW YORK, USA, NY, 10001-1020

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

34. JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS

Bimonthly ISSN: 0265-4075

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

35. JOURNAL OF SOCIAL ISSUES

Quarterly ISSN: 0022-4537

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

36. JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0022-4545

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

37. KOLNER ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE UND SOZIALPSYCHOLOGIE

Quarterly ISSN: 0023-2653

VS VERLAG SOZIALWISSENSCHAFTEN-GWV FACHVERLAGE GMBH, ABRAHAM-LINCOLN-STR 46, WIESBADEN, GERMANY, 65189

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

38. LAW AND HUMAN BEHAVIOR

Bimonthly ISSN: 0147-7307

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

39. MOTIVATION AND EMOTION

Quarterly ISSN: 0146-7239

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

40. NEBRASKA SYMPOSIUM ON MOTIVATION

Annual ISSN: 0146-7875

SPRINGER, 233 SPRING STREET, NEW YORK, UNITED STATES, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

41. ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES

Bimonthly ISSN: 0749-5978

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

42. PERSONAL RELATIONSHIPS

Quarterly ISSN: 1350-4126

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

43 .PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES

Semimonthly ISSN: 0191-8869

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

44. PERSONALITY AND MENTAL HEALTH

Quarterly ISSN: 1932-8621

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

45. PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY BULLETIN

Monthly ISSN: 0146-1672

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

46. PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY REVIEW

Quarterly ISSN: 1088-8683

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

47. POLITICAL PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0162-895X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

48. PSYCHOLOGY OF MEN & MASCULINITY

Quarterly ISSN: 1524-9220

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

49. RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION

Quarterly ISSN: 0835-1813

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

50. REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL

Tri-annual ISSN: 0213-4748

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

51. REVUE INTERNATIONALE DE PSYCHOLOGIE SOCIALE-INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIALPSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0992-986X

PRESSES UNIV GRENOBLE, 1041 RUE DES RESIDENCES, GRENOBLE, FRANCE, 38040

Social Sciences Citation Index

52. SELF AND IDENTITY

Bimonthly ISSN: 1529-8868

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

53. SEX ROLES

Bimonthly ISSN: 0360-0025

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

54. SMALL GROUP RESEARCH

Bimonthly ISSN: 1046-4964

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

55. SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY

Bimonthly ISSN: 0301-2212

SOC PERSONALITY RES INC, P O BOX 1539, PALMERSTON NORTH, NEW ZEALAND, 5330

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

56. SOCIAL COGNITION

Bimonthly ISSN: 0278-016X

GUILFORD PUBLICATIONS INC, 370 SEVENTH AVE, SUITE 1200, NEW YORK, USA, NY, 10001-1020

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

57 .SOCIAL INFLUENCE

Quarterly ISSN: 1553-4510

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

58. SOCIAL ISSUES AND POLICY REVIEW

Annual ISSN: 1751-2395

BLACKWELL PUBLISHING INC, 350 MAIN ST, MALDEN, USA, MA, 02148

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

59. SOCIAL JUSTICE RESEARCH

Quarterly ISSN: 0885-7466

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

60. SOCIAL PSYCHOLOGICAL AND PERSONALITY SCIENCE

Bimonthly ISSN: 1948-5506

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

61 .SOCIAL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1864-9335

HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN, GERMANY, D-37085

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

62. SOCIAL PSYCHOLOGY QUARTERLY

Quarterly ISSN: 0190-2725

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

ما می توانیم خدمات مرتبط به ارسال مقالات را در تمامی این مجلات برای شما عزیزان به بهترین نحو انجام داده و شما رادر این امر یاری رسانیم. تنها کافی است درخواستتان را برای کارشناسان ما در موسسه اشراق ارسال نمایید تا آنها شما را برای ادامه کار راهنمایی نمایند.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق