خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

درباره ما


راه اندازی سامانه استعلام آنلاین تأییدیه تحصیلی دانشگاه آزاد

انتشار : 15 شهریور 1401

سامانه استعلام آنلاین تأییدیه تحصیلی دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد به منظور تأیید صحت دانشنامه‌های این دانشگاه در دسترس قرار گرفت.

راه اندازی سامانه استعلام آنلاین تأییدیه تحصیلی دانشگاه آزاد

سامانه استعلام آنلاین تأییدیه تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور تایید صحت دانشنامه‌های صادره از سوی دانشگاه آزاد اسلامی و جلوگیری از جعل مدارک تحصیلی این دانشگاه راه اندازی شده است.

با توجه به اینکه این سامانه تنها مرجع پاسخ رسمی الکترونیکی و استعلام تأییدیه دانشنامه‌های صادره از سوی دانشگاه آزاد اسلامی است، تمامی سازمان ها و نهادها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و شرکت‌های خصوصی می‌توانند جهت دریافت کد دسترسی به سامانه یادشده با مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی مکاتبه کنند.

راه‌اندازی این سامانه به منظور مقابله با افراد و شرکت های سودجو و فرصت‌طلبی است که تحت عناوین مختلف اقدام به تبلیغ مدارک جعلی می کنند.

سامانه استعلام آنلاین تأییدیه تحصیلی دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی http://estelam.iau.ir در دسترس است.لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق