خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

خدمات کتاب

ثبت سفارش

درباره ما

سه دانشگاه ایران در لیست برترین دانشگاه های جهان

انتشار 7 آبان 1401

بر پایه تازه‌ترین ویرایش رتبه‌بندی جهانی پایداری «کیو. اس.»، سه دانشگاه ایرانی در فهرست 700 دانشگاه و مؤسسه علمی برتر جهان در زمینه توجه به توسعه پایدار قرار گرفتند.

سه دانشگاه ایران در لیست برترین دانشگاه های جهان

سه دانشگاه برتر زیر در فهرست 700 دانشگاه و مؤسسه علمی برتر جهان در زمینه توجه به توسعه پایدار قرار گرفتند.

دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دانشگاه شیراز

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق