خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

خدمات کتاب

ثبت سفارش

درباره ما

شیوه رفرنس نویسی در پایان نامه

انتشار 19 فروردین 1397
مطالعه 9 دقیقه

مرسوم ترین شیوه رفرنس نویسی در جهان نگارش منابع به سبک APA می باشد و بر همه شیوه های دیگری که برای تســریع درنوشتن، تایپ و انتشارمورد استفاده قرارمی گیرند برتری دارد.

شیوه رفرنس نویسی در پایان نامه

اغلب در دوره های تحصیل خود در تمامی مواقع خواسته یا ناخواسته دچار سرقت ادبی (plagiarism) می شویم در تحقیق های مختلفی که انجام می دهیم و یا در مقاله نویسی های مختلف برای مدارس پایان نامه ارشد دکتری انجام داده ایم برای اینکه دچار سرقت ادبی نشویم باید لیست کاملی از اطلاعات نویسنده یا صاحب ایده را، در پایان نوشته‌ی خود تحت عنوان منابع تحقیق، درج نمایید. به این عمل در اصلاح رفرنس نویسی یا ارجاع دهی می نامند.

رفرنس دهی

سبک رفرنس نویسی APA


روش رفرنس نویسی (APA (American psychological association برای موسسه‌های دانشگاهی توسط انجمن روانشناسی آمریکا، بوجود آمد. این روش رفرنس نویسی اغلب برای کارهای پژوهشی و تحقیقات اجتماعی مورد ارجاع قرار می‌گیرد. در روش رفرنس نویسی APA از هر چهار طرف کاغذ یک اینچ (معادل 2. 54 سانتی متر) فاصله در نظر گرفته می‌شود. فونت مورد استفاده در این سبک اکثرا Times New Roman می‌باشد. در روش ارجاع دهی APA قسمتی از اطلاعات منبع در متن به صورت خلاصه ذکر می شو و توضیح کامل‌تر از منابع مورد استفاده در انتهای فایل متنی یا همان قسمت منابع ذکر می شود. دلایل برتری روش APA بر دیگر روش های رفرنس دهی عبارتند از:

 • مورد قبول بسیاری از ژورنالها و انجمن های علمی معتبر بین المللی است.

 • به طور مداوم مورد بازنگری قرار می گیرد.

 • با بسیاری از نرم افزارهای مدیریت منابع علمی مانند EndNote سازگار می باشد.

 • توسط بسیاری از پایگاه های اطلاعات علمی مورد قبول واقع شده و در موقع جستجوی اطلاعات می توان اطلاعات را بر اساس آن دریافت نمود.

 • نحوه نگارش منابع بر اساس سبک APA در داخل متن و آخر قسمت منابع انجام می پذیرد.

 • مرسوم ترین شیوه مـاخذ نویسی در جهان به شـمار می رود و بر همه شیوه های دیگری که برای تســریع درنوشتن، تایپ و انتشارمورد استفاده قرارمی گیرند برتری دارد و از سوی بسیاری از مجلات و انـجمن های علمی مورد قبول واقع شده است.

رفرنس نویسی APA در داخل متن


برای مثال اگر قسمتی از نوشته‌ی یک کتاب را مورد استفاده قرار می‌دهیم، بعد از اتمام جمله درداخل پرانتز، نام کتاب- نام نویسنده و سال انتشار را به عنوان رفرنس آن نوشته می‌آوریم. اگر متن استفاده شده 2 نویسنده داشت نام هر دو را در پرانتز قید می‌کنیم و اگر بیش از 2 نویسنده داشت، به نوشتن نام اولین نویسنده «و همکاران»، در داخل متن اکتفا می‌کنیم.

اگر نوشته ای که از کتاب یا جایی گرفته شود و نقل قول مستقیم باشد لازم است رفرنس دهی آن به این شکل است:

 • نقل قول مستقیم (فتاح ، 1386 ، صفحه 103).

 • نقل قول غیر مستقیم (فتاح ، 1386).

رفرنس دهی کتابی که تألیف باشد به این سبک می باشد:

 • اگر مولف آن فقط یک نفر باشد (چیت چیان ، 1387 ، صفحه 102).

 • اگر دو نفر مولف داشته باشد (طلوعی ، حسین زاده لطفی ، 1387 ، صفحه 104).

 • اگر سه نفر مولف داشته باشد (علی محمدزاده ، موحدی ، هریسی، 1387 ، صفحه 90).

 • اگر بیش تر از سه نفر مولف داشته باشد (دلگشایی و دیگران ، 1386 ، صفحه 101).

رفرنس نویسی کتاب ترجمه در داخل متن به صورت زیر هست:

 • (گوتگ ، سال میلادی (1935)، صفحه 100).

رفرنس دهی مقاله در داخل متن.

 • اگر مولف مقاله ما یک نفر باشد (توفیقی ، 1387 ، صفحه 16).

 • اگر مولف مقاله دو نفر باشد (نصیری پور ، مسعودی اصل ، 1387 ، صفحه 16).

 • اگر مولف مقاله سه نفر باشد (طالبی، قنبری همدانی، علی محمدزاده، 1385، صفحه 100).

 • اگر مولف مقاله بیشتر از سه نفر باشد (تایلر و دیگران ، 2007، صفحه 351).

رفرنس دهی از اینترنت در داخل متن (صالحی امیری ، 1386).

رفرنس دهی از پایان نامه یا تحقیق.

 • اگر نویسنده یا مولف یک نفر باشد (صالحی امیری، 1347، صفحه 60)

 • اگر نویسنده یا مولف دو نفر باشد (حریرجی، ظفرقندی، صفحه 41)

 • اگر نویسنده یا مولف سه نفر باشد (نصیری پور، علی محمدزاده، حسینی، صفحه 20)

رفرنس دهی سخنرانی (برنامه تلویزیونی) . (واعظ مهدوی، 1385)

 • ارجاع غیر مستقیم به منبع

اگر می خواهید مطلبی را از یک منبع ذکر کنید که خود آن را از منبع دیگری آورده است، کافی ست به منبع اصلی در متن اشاره کنید، اما در رفرنس داخل پرانتز منبع دوم را ذکر نمایید. اگر معمولا دانشجویان صرفا از منبع اول و یا دوم جهت رفرنس دهی استفاده می کنند، اما شیوه صحیح بر اساس روش APA به این صورت می باشد: Johnson argued that… (as cited in Smith, 2003, p. 102).

نکته: فراموش نکنید از کاما برای جدا کردن قسمت های مختلف منبع (نام نویسنده، سال انتشار، صفحه) استفاده نمایید.

رفرنس دهی

رفرنس نویسی APA در خارج از متن (قسمت منابع)


در این مرحله مشخصات کامل آورده می شود. در این مرحله برای مرتب کردن منابع نباید از شماره گذاری استفاده کرد. بلکه باید به تبعیت از شیوه رایج جهانی از ترتیب حروف الفبا استفاده نمود.

رفرنس دهی کتاب تألیف.

 • اگر یک نفر مولف داشته باشد: علی محمدزاده، خلیل. (1388). قطره ای از باران. تهران: انتشارات فردوس. کتاب: با یک نویسنده:

 • کریمی، یوسف (1375). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها. تهران: نشر ارسباران.

 • کریمی، یوسف (1382). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها (چاپ یازدهم). تهران: نشرارسباران.

 • کریمی، ی. (1382). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها (چاپ یازدهم). تهران: نشر ارسباران.

 • وین رایت، ویلیام (بی تا). عقل و دل. ترجمه: محمد هادی شهاب (1386). قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی.

 • اگر دو نفر مولف داشته باشد: طبیبی، جمال الدین؛ ملکی، محمد رضا. (1390). اسم کتاب. محل نشر: نام انتشارات .کتاب: با دو نویسنده:

 • مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمداعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

 • مارشال، ک. و راسمن، گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی(1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

 • اگر سه نفر مولف داشته باشد: طبیبی، جمال الدین؛ ملکی ، محمد رضا؛ نصیری پور، اشکان. (1384). اسم کتاب. محل نشر: انتشارات. کتاب: با سه نویسنده:

 • سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1376). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.

 • سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1376). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.

 • سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، ا. (1376). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.

 • اگر بیش از سه نفر مولف داشته باشد: حسینی ، سید مجتبی و دیگران. (1386) اسم کتاب. محل نشر: انتشارات. نکته: منبع با بیش از شش نویسنده:

 • منابعی که بیش از شش نویسنده دارند بعد از ششمین نویسنده « و همکاران » اضافه می شود؛

 • بعضی صاحب نظران معتقدند نوشتن نام شش نویسنده متن را طولانی می کند لذا ذکر نام سه نویسنده ی اول کافی است و بعد از آن باید « و همکاران » نوشته شود.

 • در متون فارسی کمتر منبعی می توان پیدا کرد که بیش از سه نویسنده داشته باشد، ولی در متون انگلیسی منابع بابیش از سه نویسنده (به ویژه در مقاله های علمی) به طور مکرر مشاهده می شود.

رفرنس دهی کتاب ترجمه

 • لئوک، گاه. چی.؛ هوم، چوآ. ز .؛ سی کت، ان جی. (2006). پوست آسیایی (اطلس رنگی مرجع بیماری های پوست). ترجمه علی محمدزاده خلیل و سایرین (1389) . تهران : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتدر صورتی که مولف آن بیشتر از یک نفر باشد تفاوت چندانی با رفرنس دهی کتاب تألیف ندارد فقط مترجم را می آوریم.

رفرنس دهی از مجله .

 • احمدی، احد. ( 1384). رویکردهای برنامه درسی. مجله نوآوریهای آموزشی، سال هفتم، شماره 4. صفحه 32-26

 • اسدالهی، قربانعلی؛ یعقوبی، محمد و سلیمانی، بهرام (1372). بررسی میزان مردودی وقبولی با رتبه تولد در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 67، 1366. پژوهش های روان شناختی، دوره 2 شماره 1 و 2. صفحه 32-26

رفرنس دهی از فصل نامه

 • حریرچی، ایرج. (1387)، اسم مقاله. فصل نامه مرکز تحقیقات سرطان سینه، شماره 7.

رفرنس دهی از مقاله اینترنتی

 • دلاور، علی. ( 1387)، اسم مقاله. آدرس اینترنتی، در انتها, تاریخ دسترسی به منبع نیز قید می شود.

رفرنس دهی ازمقاله: برخط (آنلاین / اینترنتی)

 • دیلمقانی، میترا (بی تا). دانشگاه های مجازی: چالش ها و ضرورت ها. مقاله ارائه شده به کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران. بازیابی شده در 12 اردیبهشت 1385

Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical journal.

BMJ. 1995; 310: 1387-90 Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive.

Accessed September 26, 1996

 • در استناد به منابع اینترنتی, در انتها, تاریخ دسترسی به منبع نیز قید می شود.

APA

رفرنس دهی از پایان نامه

 • مهدوی، سید محمد صادق. (1386). اسم پایان نامه. پایان نامه کارشناسی ارشد یا کارشناسی. اسم دانشگاه.

سخنرانی ( کاست ، برنامه تلویزیونی )

 • شریعتی، علی. ( 1388). اسم برنامه تلویزیونی: روز پخش.

جاسبی، عبدالله. (1369). دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه سیاسی و اقتصادی. حسینیه ارشاد. کاست شماره 122.

رفرنس دهی از جزوه دانشگاهی

 • دلاور، علی. (1386). جزوه روش تحقیق. دانشگاه علوم تربیتی علامه طباطبایی.

رفرنس دهی ویراستار و گردآورنده

 • سلطانی، پوری. قواعد و ضوابط چاپ کتاب شامل ضوابط انتشاراتی شیوه خط فارسی کتابنامه فارسی.

 • (1367). تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی کتابخانه ملی ایران. صفحه 80.

رفرنس دهی بدون ناشر و محل انتشار

 • کسایی، خسرو. (1362). چگونه عکس رنگی چاپ کنیم؟ تکنیک های تاریکخانه. [بی جا: بی نام]، صفحه 230.

رفرنس دهی از روزنامه

 • آموزش و پرورش نخستین منزلگاه بازسازی فرهنگی. (پنجم مهرماه 1367). اطلاعات. شماره 1343. صفحه 5٫

رفرنس دهی از ویرایش

 • محسنی، منوچهر. (1353). جامعه شناسی عمومی. ویرایش 2. تهران: طهوری.

Helfer, M. E., Kempe, R. S., & Krugman, R. D. (1997). The battered child(5th ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.

کتاب ویراستاری شده کتابی است که هر فصل آن توسط یک یا چند نویسنده نگارش شده ولی مسئولیت کل کتاب به عهده ویراستا(ران) است که مسئولیت تنظیم مطالب را بر عهده دارند.

 • گیبس، گراهام (2003). ده سال بهبود یادگیری دانش آموز. در کریس راست (ویراستار): بهبود یادگیری دانشآموز، (ص 9-26). بریتانیا: انتشارات دانشگاه آکسفورد.

رفرنس دهی از منابع چاپ نشده: پایان نامه ها و گزارش های پژوهشی

 • خامسان، احمد (1374). بررسی مقایسه ای ادراک خود در زمینه تحولی و سلامت روانی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه تهران، چاپ نشده.

 • خامسان، احمد؛ آیتی، محسن و تفضّلی مقدم، عباس (1380). بررسی مشکلات و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه بیرجند. گزارش طرح پژوهشی مصوب دانشگاه بیرجند.

رفرنس دهی از مقالات: مجموعه مقالات همایش ها

 • خامسان، احمد (1386). چالش های ایجاد برنامه های دکتری برخط. در مجموعه مقالات همایش تأملی بر دروه های دکتری ایران (ص 36-24). مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، تهران، اردیبهشت 1386 ، دانشگاه پیام نور.

برای مشاوره رایگان در زمینه چاپ مقاله می توانید با شماره های 04133373424-09149724933 تماس حاصل نمایید و یا از قسمت ثبت سفارشات درخواست خود را ارسال نمایید.

APA

ارائه خدمات صفرتا صد مقالات در موسسه انتشاراتی اشراق


با توجه به نیاز مشتریان عزیز اعم از دانشجویان و اساتید و دانشگاهیان برای خدمات استخراج، ترجمه، ویراستاری، فرمت‌بندی، پارافریز و سابمیت مقالات در ژورنال‌های داخلی و خارجی معتبر، موسسه انتشاراتی اشراق با گزینش دقیق و چند مرحله‌ی تیم فنی خود، در صدد ارائه خدمات با حفظ نهایت تعهد در امانت‌داری و کیفیت است تا دغدغه‌ی مراجعین برای خدمات مقاله را برطرف سازد.

راه های ارتباطی با موسسه انتشاراتی اشراق


لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
(امتیاز 0 توسط 0 نفر)
  ارسال به دوستان:

سوالات متداول

رفرنس (Reference) به معنی مبنای مقایسه یا مبداء، بیشتر می توان آن را در پایان مقالات در قسمتی که نگارنده قصد معرفی منابع انگلیسی زبان خود را دارد یافت.

استناد یا ارجاع نشان دهنده میزان استفاده از مقالات پیشین، برای اولین بار، 50 سال قبل توسط یوجین گارفیلد با نام Science Citation Index یا SCI منتشر شد. این اولین تلاش سیستماتیک برای پیگیری و استناد در ادبیات علمی بود.

مراجع مورد استفاده در انتهای پایان نامه به غیر از حالتی که شماره مرجع براساس ترتیب انفاق در متن پایان نامه آورده می شود، در سایر حالتها بهتر است ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی به ترتیب حروف الفبا و به صورت مسلسل آوره شوند. اگر روش سالی در متن پایان نامه بکار گرفته شده باشد، ذکر شماره مراجع در این قسمت لازم نیست.

سوالات بیشتر
در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری

پرسش ها و دیدگاه های کاربران
بازدیدکننده
کارشناس موسسه اشراق
2 سال پیش
در پاسخ به:
بسیار عالی و مفید سپاس فراوان از شما
با سلام و عرض ادب ضمن تشکر از دیدگاه شما، از حسن توجهتان سپاسگزاریم.
بازدیدکننده
Riha
2 سال پیش
بسیار عالی و مفید سپاس فراوان از شما
بازدیدکننده
علیرضا
4 سال پیش
خیلی خیلی لطف کردین با انتشار این مطلب مفید و آموزنده
بازدیدکننده
سینا
4 سال پیش
عالی و کارآمد
بازدیدکننده
دنیا
5 سال پیش
سلام من ی سوال دارم در یک مقاله‌ای مثلا شماره۱ نویسنده ب مقاله دیگری مثلا شماره۲ استناد کرده و منبع را در انتخای جمله نوشته. من هم همان جمله را در پایان‌نامه‌ام میخوام استفاده کنم، آیا باید داخل پرانتز به مقاله شماره ۱ استناد کنم یا مقاله ۲؟ ممنون
بازدیدکننده
تیم پشتیبانی
5 سال پیش
در پاسخ به:
سلام. من میخوام پایان نامه ارشدم رو ب مقاله تبدیل کنم .
با سلام می توانیم در مدت زمان 2 الی 3 روز حداقل 3 مقاله را از پایان نامه شما استخراج نماییم . برای شروع پروسه درخواستتان را از طریق ایمیل زیر ارسال بفرمایید . isi.eshragh@gmail.com باتشکر
بازدیدکننده
امیر ذاکری
5 سال پیش
سلام. من میخوام پایان نامه ارشدم رو ب مقاله تبدیل کنم .


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق