خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

ثبت سفارش

درباره ما

سهم 10 دانشگاه بزرگ پایتخت از لایحه بودجه 1402

انتشار 29 دی 1401

بررسی وضعیت بودجه 10 دانشگاه در لایحه بودجه 1402 نشان می دهد، 3 دانشگاه تربیت مدرس، علم و صنعت و خوارزمی بیشترین رشد بودجه را نسبت به بودجه 1401 دارند.

سهم 10 دانشگاه بزرگ پایتخت از لایحه بودجه 1402

وضعیت بودجه 10 دانشگاه در لایحه بودجه 1402 را در تصویر زیر مشاهده می کنید. بر این اساس، 3 دانشگاه تربیت مدرس، علم و صنعت و خوارزمی بیشترین رشد بودجه را نسبت به بودجه 1401 به خود اختصاص داده اند.

بودجه

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق