خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

خدمات کتاب

ثبت سفارش

درباره ما

شرایط و ضوابط مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی

انتشار 16 اسفند 1402

قوانین مربوط به مرخصی تحصیلی توسط دانشگاه آزاد منتشر گردید.

شرایط و ضوابط مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش موسسه انتشاراتی اشراق به نقل از پایگاه خبری سوفیانیوز، شرایط مرخصی تحصیلی در دانشگاه آزاد به شرح ذیل می‌باشد:

ماده 48 – دانشجو می‌تواند در هر یک از دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، حداکثر دو نیمسال و در دوره‌های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته چهار نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره 1 – استفاده از مرخصی تحصیلی در چند نیمسال متوالی بلامانع است. دانشجو موظف است برای نیمسال‌های مورد درخواست خود مطابق ماده 49 این آیین نامه تقاضای خود را به واحد دانشگاهی ذیربط تسلیم نموده و موافقت لازم را برای مرخصی تحصیلی کسب کند.

تبصره 2 – مدت مرخصی تحصیلی (به استثنای مرخصی موضوع تبصره 3 ماده 3 و تبصره 2 و 3 ماده 49 و همچنین یک نیمسال مرخصی زایمان) جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می‌شود.

ماده 49 – تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد توسط دانشجو، به اداره آموزش واحد دانشگاهی ذیربط تسلیم گردد. اداره آموزش موظف است پس از بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو قبل از اتمام مهلت انتخاب واحد موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وی ابلاغ کند.

انصراف از تحصیل

ماده 50 : دانشجو در صورت تمایل می‌تواند در خواست انصراف از تحصیل نماید. دانشجوی منصرف از تحصیل باید هزینه انصراف را برابر آخرین دستورالعمل مربوط بپردازد. دانشجوی انصرافی می‌تواند به فاصله سه ماه انصراف خود را پس بگیرد در غیر اینصورت واحد دانشگاهی باید حکم انصراف را صادر و به دانشجو ابلاغ نماید. (صدور حکم انصراف قبل از گذشت سه ماه با درخواست کتبی دانشجو و ولی او بلامانع است.)

تبصره 1 – قبل از انقضای مهلت مقرر واحد دانشگاهی موظف است مراتب انصراف دانشجو را به طریق مقتضی به اطلاع والدین دانشجو برساند.

تبصره 2 – پس از صدور حکم انصراف، تقاضای بازگشت به تحصیل دانشجو پذیرفته نیست و رابطه چنین دانشجویی با دانشگاه قطع می‌گردد. در صورت مشمول بودن دانشجو، واحد دانشگاهی مکلف است یک ماه پس از صدور حکم بلافاصله مراتب را به اداره وظیفه عمومی اطلاع دهد.

ماده 51 –ترک تحصیل یا عدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهی ( بدون أخذ مرخصی) در یک نیمسال انصراف از تحصیل محسوب می‌شود و دانشجوی منصرف حق ادامه تحصیل را نخواهد داشت.

تبصره – در موارد استثنایی که ترک تحصیل دانشجو موجه باشد باید حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال دلایل آن را به واحد دانشگاهی اعلام نماید. در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط واحد دانشگاهی، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می‌شود.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق