خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

ثبت سفارش

درباره ما

تزریق واکسن برای حضور در دانشگاه‌ها و کلاس درس الزامی نیست

انتشار 14 شهریور 1401

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: با توجه به مصوبات ستاد کرونا و رسیدن به حد نصاب مورد نظر در دوز‌های اول و دوم، الزام به تزریق واکسن برای حضور در دانشگاه‌ها و کلاس درس منتفی است.

تزریق واکسن برای حضور در دانشگاه‌ها و کلاس درس الزامی نیست

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: با توجه به مصوبات ستاد کرونا و رسیدن به حد نصاب مورد نظر در دوز‌های اول و دوم، الزام به تزریق واکسن برای حضور در دانشگاه‌ها و کلاس درس منتفی است.

دانشگاه‌هایی که می‌خواهند دانشجویانشان از خوابگاه‌ها یا فضای جمعی دانشگاه‌ها استفاده کنند، می‌توانند الزامی را برای تزریق دوز یادآور ایجاد کنند.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق