خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

درباره ما


تزریق واکسن برای حضور در دانشگاه‌ها و کلاس درس الزامی نیست

انتشار : 14 شهریور 1401

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: با توجه به مصوبات ستاد کرونا و رسیدن به حد نصاب مورد نظر در دوز‌های اول و دوم، الزام به تزریق واکسن برای حضور در دانشگاه‌ها و کلاس درس منتفی است.

تزریق واکسن برای حضور در دانشگاه‌ها و کلاس درس الزامی نیست

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: با توجه به مصوبات ستاد کرونا و رسیدن به حد نصاب مورد نظر در دوز‌های اول و دوم، الزام به تزریق واکسن برای حضور در دانشگاه‌ها و کلاس درس منتفی است.

دانشگاه‌هایی که می‌خواهند دانشجویانشان از خوابگاه‌ها یا فضای جمعی دانشگاه‌ها استفاده کنند، می‌توانند الزامی را برای تزریق دوز یادآور ایجاد کنند.لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق