خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

درباره ما


آغاز ثبت نام وام تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم ﭘزشکی تهران

انتشار : 10 مرداد 1401

ثبت نام وام تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی دانشگاه علوم ﭘزشکی تهران آغاز شد.

آغاز ثبت نام وام تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم ﭘزشکی تهران

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» زیبا فولادی رئیس اداره رفاه و تعاون دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ثبت نام وام تحصیلی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی آغاز شده و واجدین شرایط می توانند تا چهارشنبه 19 مرداد 1401 با مراجعه به ﭘرتال دانشجویی به نشانی portal.srd.ir درخواست خود را ثبت کنند.

وی افزود: داشتن تعهد محضری در چارچوب قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و همچنین انتخاب واحد در ترم تابستان از شرایط دریافت این وام در ترم تابستان است. دانشجویان در صورت داشتن هرگونه سوال و ابهام می توانند به امور دانشجویی دانشکده مراجعه کنند.لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق