خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

درباره ما


آیین‌نامه پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی

انتشار : 29 خرداد 1397
مطالعه : 1 دقیقه

به ‌منظورگسترش زمینه‌های پژوهش در حوزه‌های مرتبط با اجتماعات و نظام نخبگانی و بهره‌مندی از توان تخصصی مراکز علمی کشور این آیین نامه تصویب شده است.

آیین‌نامه پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی

پایان نامه یک کار پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه یک موضوع خاص، مرتبط با رشته تحصیلی فرد می باشد تا هم دانشجو را با شرایط کار پژوهشی آشنا کند و هم او را برای تحصیل در مقاطع بالاتر آماده کند. یکی دیگر از اهداف پایان نامه که بسیار نیز حائز اهمیت است، ارائه راهکارهای خوب و مفید در جهت حل مشکلات جامعه و پیشرفت آن در زمینه های مختلف اقتصادی و رفاهی و ... است. بر این اساس، آیین نامه ای تصویب شده است تا از پایان نامه هایی که در این سمت و سو عمل می کنند، حمایت های خوبی انجام گیرد. 

مقدمه

به ‌منظورگسترش زمینه‌های پژوهش در حوزه‌های مرتبط با اجتماعات و نظام نخبگانی و بهره‌مندی از توان تخصصی مراکز علمی کشور و به استناد راهبردکلان 5 و نیز اقدام‌ ملّی 1ـ1ـ1 از سند راهبردی‌کشور در امور نخبگان، این آیین‌نامه تصویب می‌شود:

مادّه 1: تعاریف

به‌ منظور رعایت اختصار تعاریف زیر در این آیین‌نامه رعایت می‌گردد:
الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. مؤسسۀ: منظور هریک از دانشگاه‌ها، ‌پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی‌کشور است‌که براساس مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند.
د‍. پایان‌نامه: منظور هریک از پایان‌نامه‌های دوره‌کارشناسی‌ارشد یا رساله‌های دوره دکتری تخصصی دانشجویان مؤسسه است.

مادّه2: پشتیبانی

بنیاد مجاز است از پایان‌نامه‌های مصوّب مؤسسه که موضوع پژوهش آنها مرتبط با مأموریت‌های بنیاد است، با اختصاص پژوهانه پشتیبانی‌کند.
زمینه‌های مرتبط با مأموریت‌های بنیاد به‌شرح زیر است:
2ـ1. اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان؛ پایش، بهبود و تکامل سند
2ـ2. شناسایی و پایش مطلوب‌تر اجتماعات نخبگانی در سطوح و حوزه‌های مختلف
2ـ3. طراحی نظام تربیتی و هدایتی اجتماعات نخبگانی درسطوح و حوزه‌های مختلف
2ـ4. تبیین اخلاق نخبگی و الگوسازی از نخبگان
2ـ5. طراحی نظام نخبگانی متناسب با نیازهای‌کشور
تبصره: تعیین مصادیق هر زمینه، فرایند پشتیبانی از پایان‌نامه‌ها و میزان پژوهانه آنها بر اساس شیوه‌نامه‌ای است‌که به تصویب رئیس بنیاد می‌رسد.

مادّه 3: تصویب و اجرا

این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، سه مادّه و یک تبصره در تاریخ 15/7/1394 به تصویب کمیسیون دائمی و مطابق مصوبه جلسه پنجم هیئت‌امنا (تبصره 1 مادّه 3 آیین‌نامه کمیسیون دائمی)، در تاریخ 29/7/1394 به تصویب هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین «آیین‌نامه حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری در زمینه پژوهش‌های مرتبط با امور نخبگان» (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیئت امنای بنیاد تاریخ 12/12/1388) می‌شود و از تاریخ 1/8/1394 لازم‌الاجراست.لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق