خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

درباره ما


اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشوردرخصوص نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

انتشار : 26 اسفند 1395
مطالعه : 0 دقیقه

با عنايت به برگزاري سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي در تاريخ 1395/8/21، در رابطه با نتايج 7 خوشه شغلي دانشگاه هاي...

اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشوردرخصوص نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

 

با عنایت به برگزاریسومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در تاریخ 1395/8/21 ،در رابطه با نتایج 7 خوشه ی شغلی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،شغل محل های رشته پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز ،خراسان رضوی ،خراسان شمالی و مازندران (به جز کد شغل محل های: 11367و11368 و11374 و11375 و11381 و11388 و11389 و11181 و11183 و11185 و11189 و11580) که نتایج آنها نهایی  و مورد تایید قرار گرفته است برای سیر سایر مراحل استخدامی اعلام می گردد.

  بديهي است ساير رشته شغل محلهاي باقيمانده كه فرآيند بررسي مدارك یا مصاحبه استخدامي آنها نهايي نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق