خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

خدمات کتاب

ثبت سفارش

درباره ما

بخشنامۀ لغو کسر 45 درصد حقوق دانشجو معلمان

انتشار 27 فروردین 1403

کسر 45 درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه ای از سوی وزیر آموزش و پرورش لغوشد.

بخشنامۀ لغو کسر 45 درصد حقوق دانشجو معلمان

به گزارش موسسه انتشاراتی اشراق به نقل از پایگاه خبری سوفیانیوز، طی بخشنامه‌ای از سوی وزیر آموزش و پرورش، کسر 45 درصد از حقوق دانشجومعلمان لغو شد.

در این بخشنامه آمده است:

«اصلاحیه تبصره های 1 و 2 بند 13 بخش دوم دستورالعمل شماره 47374 مورخ 95/03/29 وزارتی»

تبصره زیر جایگزین تبصره های 1 و 2 بند 13 بخش دوم دستور العمل شماره 47374 مورخ 95/03/29 میشود؛

تبصره؛ ضمن الغای کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای قبلی، مربوط به تعیین هزینه‌های شبانه‌روزی و هزینه خوابگاه دانشجویان متعهد خدمت، مطابق تبصره ذیل ماده 6 قانون، از وجوه پرداختی به دانشجو متعهدین خدمت شاغل به تحصیل [بعد از کسر کسور قانونی] حداکثر تا 28٪ برای یک ماه (به شرح جداول مندرج در بخشنامه)، به عنوان هزینه‌های شبانه‌روزی و هزینه خوابگاه و با انتخاب و درخواست دانشجو (انتخاب یکی از جداول بخشنامه) کسر خواهد شد.

بر این اساس نظر به اینکه کسر مبلغ مزبور، منوط به درخواست و استفاده دانشجو متعهدین خدمت از خدمات شبانه روزی و خوابگاه است. لذا دانشگاه‌های وابسته، مکلف به رعایت این بند و اطلاع رسانی موضوع به دانشجومعلمان ذی‌نفع و اخذ درخواست دانشجویان متقاضی استفاده از خدمات فوق و ارسال آن به اداره کل سهمیه خدمتی دانشجو متعهد خدمت بوده و امور مالی اداره کل نیز مکلف به رعایت این بند در کسر هزینه‌های مزبور می‌باشد.

_هزینه های شبانه روزی و خوابگاه دانشجویان متعهد خدمت حسب تقاضا و انتخاب نوع خدمات مورد استفاده صرفاً از طریق کسر از حقوق و مزایای پرداختی به آنان امکان پذیر است.

_دانشگاه‌های وابسته و مدیریت و پردیسهای زیر مجموعه آنها به هیچ عنوان حق اخذ مستقیم وجه نقدی یا با دستگاه POS یا غیره از دانشجویان بابت هزینه‌های شبانه روزی و خوابگاه ندارند.

_در ایام تابستان حقوق و مزایای دانشجویان متعهد خدمت به طور کامل بدون کسر هر گونه وجهی تحت عنوان هزینه های شبانه روزی و خوابگاه از حقوق و مزایای افراد مزبور پرداخت خواهد شد.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق