خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

درباره ما


دانلود نشریات و مجلات ISI-JCR

انتشار : 26 تیر 1397
مطالعه : 3 دقیقه

گروهی از مجلات معتبر ISI که دارای ضریب تاثیر یا ایمپکت فاکتور هستند، تحت عنوان مجلا JCR شناخته می شوند که سختگیر ترین مجلات در چاپ مقاله می باشند.

دانلود نشریات و مجلات ISI-JCR

JCR چه مجلاتی هستند؟

مجلات ISI گروهی از مجلات معتبر جهان هستند که توسط موسسه تامسون رویترز بر اساس یکسری معیارهای مشخص انتخاب می شوند. از میان این مجلات، مجلاتی که دارای اعتبار بالایی باشند و از نظر داوری تخصصی، میزان انتشار سالانه و عوامل دیگر عملکرد خیلی خوبی داشته باشند، از سوی موسسه ISI برای آنها ضریب تاثیر یا ایمپکت فاکتور در نظر گرفته می شود.  به این گوه از مجلات، JCR گفته می شود. بنابر این می توان گفت (JCR (Journal Citation Reports مجلاتی هستند که دارای ایمپکت فاکتور impact factor یا ضریب تاثیر بوده و توسط موسسه Thomson Reuters منتشر می شوند. اما مجلاتی که فاقد ضریب تاثیر باشند، تحت عنوان مجلات ISI Listed نامیده می شوند. مجلات isi هر سال مورد ارزیابی قرار می گیرند و اعتبار آنها بسته به میزان فعالیت آنها و رعایت دستورالعمل های موسسه ISI سنجیده می شود.
بنابراین، مجلات JCR دارای سختگیری های زیادی در پذیرش مقالات ارسالی می باشند و تنها مقالاتی را می پذیرند که واقعا ارزش چاپ شدن را داشته باشند و باعث افزایش ارجاعات و رتبه مجلات شوند. همچنین داوران این مجلات در مقایسه با مجلات دیگر بسیار تخصصی بوده و حتی بعضا یک مقاله به چندین داور برای بررسی ارسال می شود.

دانلود نشریات و مجلات (ISI JCR (2011

دانلود نشریات و مجلات (ISI JCR (2012

دانلود نشریات و مجلات (ISI JCR (2014

دانلود نشریات و مجلات (ISI JCR (2015

دانلود نشریات و مجلات (ISI JCR (2016

دانلود نشریات و مجلات (ISI JCR (2017

محاسبه ایمپکت فاکتور (impact factor) مجلات JCR

بعنوان یک تعریف ابتدایی، ایمپکت فاکتور به میانگین تعداد دفعاتی که مقالات یک مجله در دو سال قبل از آن رفرنس داده شده است، گفته می شود. ایمپکت فاکتور توسط بنیانگذار موسسه تامسون معرفی شد. این شاخص مهمترین و در عین حال کاربردی ترین شاخص ارزیابی مجله ها از نظر ISI است. این ضریب تاثیر به صورت سالانه برای تمامی مجلاتی که در لیست مجلات تامسون رویترز قرار دارند تعیین می شود. موسسه تامسون رویترز، هر سال در ماه ژوئن (ماه 6 میلادی) ایمپکت فاکتورهای مجلات در سال قبل را منتشر میکند که البته دستیابی به این ایمپکت فاکتورها هم رایگان نیست.
نحوه محاسبه ایمپکت فاکتور به این صورت هست که مثلا در ماه جون 2017 ایمپکت فاکتورهای مجلات در سال 2018 انتشار پیدا می کند و این ایمپکت فاکتور به مدت یکسال هم معتبر است یعنی تا انتشار ایمپکت فاکتور سال بعد..... 
اگر در سال 2017 جمعاً 30 ارجاع به یک مجله داده شده باشد و در آن مجله در سال 2015 تعداد 20 مقاله و در سال 2016 تعداد 25مقاله چاپ شده باشد، ضریب تاثیر  آن مجله از تقسیم 30 بر 45 به دست می‌آید. یعنی هر مقالهٔ آن مجله به طور متوسط 0.66 بار مورد توسط مقالات دیگر مورد استناد قرار گرفته است. در نتیجه ایمپکت فاکتور بصورت یک دوره سه ساله در نظر گرفته می شود که دو سال اول آن مربوط به چاپ مقاله ها و سال سوم مربوط به تعداد ارجاعات به مقالات دو سال قبل است.

محاسبه Immediacy index برای مجلات JCR

Immediacy index یا شاخص آنی فعالیت یکساله مجلات را نشان می دهد و مربوط به همان سال است و سالهای قبل در آن تاثیری ندارد.  مثلا ضریب آنی برای مجله ای در سال 2017 از تقسیم تعداد ارجاعات به مقالات چاپ شده آن مجله در سال 2017 به تعداد کل مقالاتی که در همان سال در آن مجله به چاپ رسیده است.

محاسبه Cited Half-Life برای مجلات JCR

شاخص نیمه عمر استناد (Cited Half-Life) نیمه عمر ارجاعات به مجله است و به صورت تعداد سال هایی است که از سال ارزیابی باید به عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد کل ارجاعات به مجله در سال مورد ارزیابی باشیم. به عبارت دیگر، این شاخص مدت زمانی که نیمی از کل استنادات به آن مجله صورت پذیرفته باشد را نشان می دهد و در حقیقت سرعت کاهش میزان ارجاعات به مجله را بیان می کند. 
مثلا زمانی که مقاله های چاپ شده در یک مجله ارزش خود را برای ارجاعات، زود از دست بدهند (یعنی مقالات از لحاظ محتوایی و موضوعی خیلی سطحی و معمولی باشند و خیلی زود بی ارزش شوند)، تنها به مقاله های جدید مجله ارجاع داده می شود. این عامل باعث کاهش نیمه عمر ارجاعات به مجله می شود. بنابراین بالا بودن نیمه عمر ارجاعات به مجله، نشان دهنده با ارزش بودن مقالات آن مجله در مدت زمان بیشتر بوده، بطوری که هنوز این مقالات مورد ارجاع قرار می گیرند. در مجموع هرچه نیمه عمرارجاعات به یک مجله بیشتر باشد، ارزش مجله بالاتر می رود.لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق