خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

درباره ما


نحوه نوشتن مقاله برای مجله ISI

انتشار : 23 دی 1396
مطالعه : 4 دقیقه

یک مقاله علمی نتایج مختصر و جامع مطالعات چندین ساله یک محقق از یک رساله، پایاننامه و پژوهش و حتی یک کتاب را بیان می کند.

نحوه نوشتن مقاله برای مجله ISI

تعریف مقاله علمی

یک پژوهشگر  یافته و نتایج مطالعات علمی خود را در قالب یک مقاله علمی درآورده و با انتشار آن در یک ژورنال معتبر می تواند دستارد های علمی خود را در اختیار  دیگر محققان و متخصصان قرار دهد. چرا که رشد و گسترش هر علمی از طریق ارائه و به هم پیوستن دانش فراهم آمده از سوی فرد فرد دانشمندان آن علم تحقق می یابد.

در واقع یک مقاله علمی نتایج مختصر و جامع مطالعات چندین ساله یک محقق از یک رساله، پایاننامه و پژوهش و حتی یک کتاب را بیان می کند. مختصر و جامع بودن مقاله امتیاز مثبتی است هر پژوهشگر و خواننده ی آن می تواند به سهولت به کلیات و نتایج هر پژوهشی دست یابد. و نسبت به ترمیم و تکمیل آن در قالب یک مقاله ی دیگر بپردازد و در جهت  گسترش علم خود بکوشند.

نحوه ی نگارش مقاله ISI

بزرگترین و معتبرترین موسسه ی اطلاعات علمی در جهان  که به انتشار مقالات علمی می پردازند بانک اطلاعات علمی ISI که مخفف Information Scientific for Instituteمی باشد. در واقعISI،  بانک اطلاعات مرکزی برای فهرست کردن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی منتشره در جهان برای تبادل اطلاعات در بین پژوهشگران جهان می باشد. و توسط شرکت تامسون رویترز اداره می شود. هر مجله ای که در سایت تامسون رویترز نمایه شود به مجلات ISI شهرت دارد. البته قابل ذکر هست موسسه تامسون رویترز  قوانین و استادارد هایی را  تعیین نموده که مجلات باید آن را رعایت کنند در صورت عدم رعایت آن از  ISIخارج می شوند.  هر پژوهشگری برای چاپ مقاله خود  در مجلات ISI باید از اصول و چارچوب  نحوه نگارش و فرمت بندی مقالات ISI مطلع باشد

در این بخش سعی نمودیم تا  در زمینه نحوه ی نگارش مقاله ISI که می تواند نکات و عامل مهمی در پذیرش یک مقاله در مجلات معتبر ISI  باشد به شما پژوهشگران و محققان ارجمند بصورت مختصر و جامع ارائه دهیم:

1.عنوان مقاله

برای جلب توجه و نظر داوران و خوانندگان مقاله در ابتدا موضوع مقاله هست که بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. بناباین عنوان مقاله را بادقت بیشتری انتخاب کنید در عین حال که به مفهوم  اصلی مقاله اشاره می کند جذاب و کوتاه حداکثر دوازده کلمه انتخاب نماید.

2.اسامی نویسندگان مقاله و سازمان وابسته

در سطر زیر عنوان باید اسامی نویسندگان و نام دانشگاه و موسساتی که در آن تحصیل می کنید آورده شود ترتیب اسامی نویسندگان میزان مشارکت نویسندگان ر نوشتن مقاله را نشان می دهد و نسبت به ان امتیاز داده می شود بطوری که نویسنده ی اول بیشترین و نویسنده اخر کمترین امتیاز را خواهد داشت.اگر مشارکت یکسان باشد اسامی به ترتیب الفیا قرار می گیرد.

3.چکیده

در چکیده ی مقاله پژوهگر از زبان خود توضیحات مختصرو جامعی در 4بخش به پژوهش خود به شرح زیر می پردازد:

1.بیان مسئله و اهداف پژوهش در 2 الی 3 جمله

2.پرسش ها

3.روشهای تحقیق اعم از نوع،  محل، دوره و نمونه تحقیق و  روش انتخاب و نوع آزمون آماری و نوع مدل هر کدام در نیم خط

4.نتایج تحقیق اعم از فرضیه های تایید شده یا رد شده در 2 الی 3 جمله

طول چکیده به فرمت هر مجله بستگی دارد ولی به طور تقریبی بین 100 الی 150کلمه پیشنهاد شده است.

4.کلید واژه

پس از اشنایی خواننده از روند تحقیق در انتهای هر چکیده باید از کلمات کلیدی که بیشتر مورد توجه قرار گرفت آورده شودو باید بین 5 الی 7 کلمه باشد.

5.مقدمه

هر مقاله با یک مقدمه شروع می شود. با نوشتن مطالب کلی توجه خواننده را به سوی موضوع تحقیق متمایل می کند در مقدمه مقاله، مسئله تحقیق و ضرورت و اهداف کاربردی آن به مختصر بیان می شود که باید نکات زیر را توجه کرد:

  •     موضوع باید نقل قول از منابع معتبر تعریف ششود منابع معتبر سبب جلب توجه و اطمینان خواننده می شود.
  •    دربیان مسئله به تعریف مسئله باید پرداخت و مشکلات و مسائل مرتبط با موضوع را بصورت پرسشی  باید مطرح کرد
  •    ضرورت و اهمیت موضوع را می توانید از عدم توجه به این موضوع و عواقب بدون آن و یا اجرای درست و نتایجی که در بردارد پرداخت البته این مطالب باید با ذکر منبع در آخر هر جمله بیان شود.

6.روش تحقیق

روش تحقیق بخش اساسی تحقیق محسوب می شود که چگونگی انجا یک پژوهش را بصورت دقیق گزارش می دهد

محقق باید همه مراخل اجرا اعم ز آزمودنی ها و ابزارها و طرح پژوهش و روش اجرا و تحلیل داده ها را بیان کند

بنابراین برای نوشتن روش تحقیق از متخصصین آمار مشورت شود تا از درستی روش پژوهشی خود مطمئن شود چرا که مطالب سطح بالای مقاله با انتخاب روش نادرست به هدر می رود.

7. نتایج

در این بخش نتابج بدست امده از پژوهش بصورت مختصر و جامع با کلمات روان و دقیق با اطلاعات اماری مورد استفاده ارائه شود یکی از روش ارزنده برای ارائه نتایج پژوهش استفاده از جداول و نمودارها برای نمایش داده ها است. به طوری که مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و اگر از روش ها و آزمون های آماری برای بررسی نتایج و تحلیل داده ها استفاده شده باشد باید نوع روش نیز ذکر شود.

8.بحث و نتیجه گیری

در این قسمت به تفسیر نتایج می پرداید یعنی ابتدا نتیجه هر فرضیه را بیان و سپس نتایج تحقیقات دیگران در رابطه با آن فرضیه را آورده و به مقایسه پرداخت و با توجه به مجموعه و شواهد نتیجه گیری نموده و در صورت لزوم می توان پیشنهادها برای انجام مطالعات بهتر و کاملتر در اینده ارائه داد.

9.منابع

قسمت آخر هر مقاله آوردن منابعی که در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند می باشد این منابع باید کاملا دقیق نوشته شود برای نوشتن منابع هر نشریات شیوه ی نگارش آن متفاوت بوده و بهتر است از راهنمای نویسندگان هر مجله کمک بگیرید.

هر مجله در سایت خود جهت راهنمای نویسندگان اعم از تعداد کلمات، فونت، تعدادخطوط و فاصله خطوط از کناره ها ی صفحه و.... قرار داده اند که هر محقق قبل از ارسال مقالع خود بید ین نکات را رعایت کند تا برگشت اصلاحیه نورد در صورت عدم رعایت و دادن هشدار، مقاله در کوتاهترین زمان رد می شود

ترجمه نامناسب و غلط تایپی و وجود تعداد زیادی مقاله در موضوعات مشابه و بروز نبودن محتوای مقاله می تواند به رد مقاله شما از طرف مجل ی انتخابی شما باشد.لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق