خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

ثبت سفارش

درباره ما

نقش کلمات کلیدی در چاپ مقاله

انتشار 3 اسفند 1396
مطالعه 8 دقیقه

نگارش صحیح یک مقاله علمی و چاپ آن در ژورنال علمی مناسب و متناسب از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند آشنایی با اصطلاحات تخصصی مقاله می باشد...

نقش کلمات کلیدی در چاپ مقاله

کلمات کلیدی در نگارش و چاپ مقاله

نگارش صحیح یک مقاله علمی و چاپ آن در ژورنال علمی مناسب و متناسب از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند آشنایی با اصطلاحات تخصصی مقاله می باشد. همچون همه زمینه های تخصصی دیگر، نگارش و چاپ مقاله علمی بدون آگاهی درباره واژگان تخصصی و کلیدی آن ممکن نیست لذا در این قسمت برخی از کلمات تخصصی مرتبط با مقاله نویسی و چاپ جهت آشنایی با اصطلاحات تخصصی مقاله مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  
  
 
ردیفتوضیحات
Articleهر مقاله‌ای از جمله مقالات چاپ شده در مجلات غیرعلمی
Data falsificationدستکاری نتایج نوعی تقلب در نگارش مقاله است که در این حالت نویسنده نتایج به دست آمده را به گونه‌ای تغییر داده و عددسازی می‌کند که نتایج به وضعیت درست و مطلوب نزدیک باشند در این مورد، و نتایج جدیدی جعل نشده است بلکه نویسندگان نتایج واقعی به دست آمده را طوری انحراف و تغییر داده‌اند که مشابه حالت مورد انتظار باشد
Paperیک مقاله علمی پذیرفته شده در ژورنال های علمی
Manuscriptمتن مقاله پیش از پذیرفته شدن در واقع manuscript پیش‌نویس نهایی یک paper می‌باشد
Proceedingمقالات پذیرفته/ ارایه شده در یک کنفرانس در مجموعه مقالات کنفرانس
Submitفرآیند ارسال مقاله به یک ژورنال یا یک کنفرانس
Templateالگوی نگارش یک مقاله علمی
Affiliationنام نویسنده‌ها به همراه وابستگی به مرکز تحقیقاتی/ دانشگاهی
Corresponding authorنویسنده مسئول مکاتبات و ارایه آدرس پستی، ایمیل، شماره تلفن و شماره فکس
TPC= Technical Program Committeeکمیته برنامه‌ریزی علمی کنفرانس
Registration feeهزینه ثبت نام بابت شرکت در کنفرانس و چاپ مقاله
Early registrationهزینه ثبت نام زودهنگام که معمولا مبلغ کمتری است نسبت به هزینه ثبت نام معمولی
Extra page chargeهزینه بیشتری که به ازی هر صفحه اضافی باید پرداخت شود
Best papersمقالات برتر کنفرانس که معمولا نسخه تکمیل شده آنها در مجلات چاپ می‌شود که ممکن است برخی از این مجلات نیز ISI باشند
Regular issueشماره های معمولی مجلات که به صورت مرتب در فواصل زمانی معین مثلا هر ماه به چاپ می رسد
Special issueشماره ویژه مجلات که علاوه بر Regular issue به چاپ می رسند
Final versionنسخه نهایی یک مقاله پس از تصحیح آن توسط نویسندگان
Peer reviewژورنالهایی که مقالات ارسالی را جهت بررسی و اظهارنظر به دو یا سه داور که در آن زمینه دارای تخصص می باشند می سپارندتا آنها نظرشان را در ارتباط با چاپ، عدم چاپ و یا تغیرات لازم مربوط به آن مقاله اعلام نمایند این ژورنال ها از اعتبار بالایی برخوردارند
Blind reviewنوعی فرایند داوری در مجلات علمی است که مقالات بدون نام برای داورها ارسال می شود تا داورها بتوانند داوری بی طرفانه و مطمئنی انجام دهند
Hot Papersمقالاتی که پس از چاپ در یک ژورنال علمی سرعت مورد استقبال جامعه علمی قرار بگیرند مقالات Hot Papers در فواصل زمانی معین توسط سایت مجلات مشخص می‌شوند و از ارزش بالایی برخوردارند
Review Paperاین مقالات، مقالات مروری هستند که معمولا توسط افراد صاحبنظر و با تجربه که به طور گسترده و مستمر بر روی یک مقوله علمی به پژوهش مشغولند، با بررسی تعداد زیادی از مقالات مرتبط، ضمن بیان تاریخچه و تشریح پژوهش‌هایی که در طی سال‌های گذشته بر روی آن موضوع انجام شده است مورد نگارش قرار می گیرند
Invited reviewمقالات مروریی هستند که معمولا به دعوت یک ژورنال علمی توسط پژوهشگران برجسته در یک موضوع به روز پژوهشی، نگاشته می شود
Letter paperمقالاتی که از نظر حداکثر تعداد کلمات به کار رفته در مقاله یا حداکثر تعداد صفحات، محدودیت دارند که به نوع مجله بستگی داردارزش علمی مقاله‌های از نوع Letter از مقاله‌های اصیل کمتر است نکته مهم این است که امکان ارسال Letter به همه مجلات وجود ندارد
Short/ Rapid/ Brief Communicationاین مقالات مربوط به تحقیقاتی هستند که به نتایج جدید اما محدودی دست یافته است که در قالب short/ brief ارایه شده و چاپ می‌شوند سرعت داوری و چاپ در این دسته از مقالات بیشتر از بقیه بوده که مزیت عمده آن‌ها بشمار می‌رود در واقع در این مقالات، نتایج به صورت مختصر و مفید با تکیه بر نوآوری و اهمیت موضوع توضیح داده می‌شود
Book Chapterیک فصل از کتاب می‌باشد که در واقع گردآوری و خلاصه مقالات تالیفی و پژوهش‌های انجام شده توسط نویسندگان در رابطه با یک موضوع علمی می‌باشد
Aims and Scopesحیطه کاری و اهداف یک مجله می باشد
IF= Impact factorضریب تاثیر یک مجله است IF عبارت است از نسبت مقالات مورد استناد در یک مجله طی یک سال معین بر مقالات منتشر شده قابل استناد در دو سال پیش از آن
۵- Year IFمیانگین IF در پنج سال گذشته
Cited Half Lifeنیم عمر ارجاع شده این شاخص نیمه عمر میزان ارجاعات به مقالات چاپ شده در مجله را نشان می‌دهد و برحسب سال بیان می‌شود به عنوان مثال اگر نیم عمر ارجاع شده (Cited Half Life) به مجله در سال ۲۰۱۲ برابر ۷ باشد به این معناست که اگر ۷ سال به عقب بازگردیم (از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۲)، ۵۰% تعداد کل استنادات به مجله در سال ۲۰۱۲ به دست می‌آید
Citing Half Lifeنیم عمر ارجاعی این شاخص نیمه عمر میزان ارجاعات از مراجع مقالات چاپ شده در مجله به دیگر مقالات (از همان مجله/ و یا سایر مجلات) را نشان می‌دهد و برحسب سال بیان می‌شود به عنوان مثال اگر نیم عمر ارجاعی (Citing Half Life) از مجله در سال ۲۰۱۲ برابر ۷ باشد، ۵۰% از مراجع مقالات آن مجله در ۷ سال قبل (۲۰۱۲-۲۰۰۶) در سایر مجلات (و/ یا همین مجله) چاپ شده‌اند
Immediacy Indexشاخص آنی است که عبارتست از نسبت مقالات استناد شده در یک مجله طی یک سال معین به مقالات منتشر شده‌ی قابل استناد در همان سال
open accessژورنالهایی که مقالات آنها به صورت رایگان در اختیار همه قرار می‌گیرد این ژورنالها برای چاپ مقالات هزینه چاپ مقاله را از نگارنده دریافت می کنند
Publication feeهزینه ای که ژورنالهای open access جهت چاپ مقاله از نویسنده مقاله دریافت می کنند
Editorial Boardشورای سردبیری ژورنال
Editor-in-Chiefسردبیر اصلی یک ژورنال که مسئولیت تعیین داورها و ویرایش نظر آن‌ها را بر عهده دارد
Associate Editorدر صورتیکه موضوع مقاله ارسال شده برای مجله از حیطه تخصصی سردبیر اصلی (Editor-in-Chief) مجله خارج باشد، سردبیر اصلی فردی را از شورای سردبیری با عنوان سردبیر مسئول (Associate Editor) انتخاب کرده و مسئولیت مقاله را به او واگذار می‌کند
Tittleعنوان مقاله عنوان مقاله نخستین چیزی است که دیگران را به خواندن مقاله شما جلب می‌کند
Abstractچکیده مقاله در این قسمت باید چکیده فعالیت پژوهشی ضمن بیان اهمیت موضوع و نتایج به دست آمده، به طور شفاف و دقیق توضیح داده شود
Keywordsکلمات کلیدی مقاله کلمات کلیدی بیان کننده موضوع مقاله هستند
Introductionمقدمه مقاله در قسمت مقدمه، می‌بایست تاریخچه و اهمیت موضوع، مشکلات و نقاط ضعف روش‌های پیشین و رویکرد شما برای حل این مشکلات نوشته شود
Materials and methodsمواد و روش‌ها مورد استفاده در مقاله در این قسمت کلیه مواد و دستگاه‌های استفاده شده، پروتکل انجام آزمایش(در مقالات تجربی) و روابط ریاضی، فرضیه‌ها، اثبات قضیه‌های ذکر شده، نرم افزارهای استفاده شده و مقادیر عددی پارامترها(در مقالات تئوری) به طور کامل نوشته می شود
Resultsنتایج نتایج عملی به دست آمده در یک مقاله
Discussionبحث این بخش از مقاله به تفسیر و تعبیر نتایج و دستاوردهای پژوهش اختصاص دارد
Conclusionجمع بندی این قسمت مرور بسیار مختصر از کل مقاله می‌باشد
Acknowledgmentتقدیر و تشکر در این بخش از افراد، موسسات یا ارگانهایی که به نحوی در انجام پژوهش به نویسندگان کمک تشکر و قدردانی می‌شود
Referencesمراجع در این بخش مشخصات تمامی منابع و مقالاتی که در متن مقاله به آن‌ها ارجاع شده است، به طور کامل و دقیق نوشته می شوند
Appendixضمیمه در این قسمت مطالبی که مرتبط با متن مقاله بوده اما ذکر آن‌ها در متن اصلی در اولویت دوم قرار دارد، گنجانده می‌شود
Supplementary materials/Dataموارد تکمیلی در بعضی مقالات اطلاعات تکمیلی همچون عکس ، فیلم، جداول و در قالب supplementary materials در سایت مجله گذشته می‌شود به طوری که دیگران بتوانند دانلود کنند و با استفاده از آن‌ها درک بهتری از نتایج و چگونگی انجام پژوهش بدست آورند
Guide for Authorبخشی در وبسایت ژورنالها که تمام قوانین نگارشی و اطلاعات لازم برای نوشتن مقاله را در اختیار نویسندگان علاقه مند جهت چاپ مقاله در آن ژورنال قرار می دهد
Cover Letterنامه‌ای است که از طرف نویسنده/ نویسندگان در مراحل ارسال مقاله به یک ژورنال ارائه می‌شود
Reviewersداورهایی که مقالات ارسالی به یک ژورنال را داوری می کنند و نظر خود را در ارتباط با چاپ، عدم چاپ و یا تغییرات یا اصلاحات مورد نیاز آن مقاله را به ژورنال اعلام می کنند
Suggest Reviewersدر هنگام ارسال مقاله به برخی ژورنالها شما می توانید اسامی تعدادی داور را به ژورنال پیشنهاد دهید تا مقاله شما را داوری کنند ارسال یا عدم ارسال مقاله شما برای داورهای پیشنهادی شما طبق نظر ژورنال صورت می گیرد
Oppose Reviewersدر هنگام ارسال مقاله به برخی ژورنالها شما می توانید اسامی افرادی را که به دلایلی مایل نیستید داور مقاله ارسالی شما باشند، به آن ژورنال اعلام کنید
Conflict of Interestsدر فرآیند ارسال مقاله برای یک ژورنال در بخش Conflict of Interests بیان می‌گردد که نویسندگان در انجام پژوهش از هیچ لحاظی مشکلی نداشته و از ترتیب اسامی نوشته شده در مقاله نیز راضی هستند
Research Highlightsدر فرآیند ارسال یک مقاله برای ژورنال در این قسمت نوآوری و نتایج ارزنده بدست آمده از انجام پژوهش در قالب جملات/ عبارت‌های تک خطی و با تعداد کلمات محدود نوشته می شود
Submittedبه مقاله ارسال شده برای یک ژورنال می گویند
Under reviewزمانی که مقاله شما برای یک ژورنال ارسال می شود و در مرحله داوری است اصلاحا می گویند مقاله Under review(مقاله تحت داوری) است
Acceptپذیرش حالتی است که مقاله شما جهت چاپ در یک ژورنال |ذیرش شده است
Reviseاصلاح حالتی است که نظر داوران این است که مقاله شما باید اصلاح شود و دوباره در مرحله داوری قرار گیرد تا در نهایت در ارتباط با چاپ یا عدم چاپ آن در ژورنال تصمیم گیری شود
Minor revisionاصلاح جزیی در مرحله اصلاح (revise) وقتی اصلاحات کوچکی مانند ایرادهای نگارشی، املایی و یا اصلاح برخی از جملات برای فهم و خوانایی بهتر مقاله از سوی داوران پیشنهاد می‌گرددبه آن اصلاح جزیی می گویند
Major revisionاصلاح عمده در مرحله اصلاح (revise) وقتی ایرادهای محتوایی و مفهومی به مقاله گرفته شود به آن اصلاح عمده می گویند
Rejectعدم پذیرش حالتی است که ژورنال مقاله شما را جهت چاپ رد می کند و نمیپذیرد آن را چاپ کند
reject and resubmitگونه ای از رد(reject) شدن یک مقاله در یک ژورنال است که مربوط به ضعیف بودن مقاله ارسال شده است و اگر نویسندگان، به دقت به پرسش‌های داوران پاسخ دهند و مقاله را اصلاح کنند امکان بازنگری و داوری مجدد وجود دارد و می توانند آن را مجدداً به مجله ارسال نمایند
complete rejectگونه ای از رد (reject) شدن یک مقاله در یک ژورنال است که به دلایل مختلف مقاله ارسال شده به طور کامل رد شده است
Commentنظر داورهای یک ژورنال در ارتباط با پیشنویس مقاله ارسال شده به آن ژورنال
Revised manuscriptنسخه اصلاح شده یک مقاله
DOI=Digital Object Identifierشناسه الکترونیکی است که برای هر مقاله چاپ شده در یک ژورنال یک عدد منحصر به فرد است
Plagiarismسرقت ادبی نوعی تقلب در نگارش مقاله است که در آن اگر جمله‌ای بدون هیچگونه تغییر و عیناً از مقاله دیگری کپی شود عمده ژورناله از این نظر مقالات را با استفاده از نرم افزارهای قدرتمند چک می کنند و در صورت کپی بودن جملات (حتی در صورتیکه رفرنس آن ذکر شده باشد)مقاله را رد می کنند
Data fabricationساختن جعلی نتایج نوعی تقلب در نگارش مقاله است که در این حالت، نویسنده به صورت جعلی ا طلاعات را ایجاد کرده و نتایج حاصل را در مقاله گزارش می‌کند

موسسه علمی پژوهشی اشراق با بیش از 5 سال سابقه در زمینه چاپ مقالات در نشریات معتبر با ضریب تاثیر مثبت همواره با ارائه خدمات حرفه ای و تخصصی  و مشاوره های تخصصی رایگان در خدمت پژوهشگران بزرگوار است.

موسسه اشراق حاصل تلاش پژوهشگران و محققین برای چاپ مقالات ارزشمند خود در مجلات مورد تایید وزارت علوم را هموار می سازد و خدمات ترجمه، فرمت بندی و مشاوره را ارائه میدهند تا پژوهشگران بتوانند مقالات خود را در مجلات مورد تایید وزارت علوم چاپ کنند.

برای ثبت سفارش میتوانید با کارشناسان موسسه تماس حاصل نمایید و از مشاوره آنها بهره مند شوید و یا درخواست خود را از طریق ایمیل  isiisc2011@gmail.com  ارسال نمایید تا مشاور های مورد نیاز برای شما ارائه شود.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق